Synnytyksen jälkeinen painonnousu huonontaa veren rasvaprofiilia

Synnytyksen jälkeinen painonnousu huonontaa veren rasvaprofiilia

Tiedote 25.11.2013

Äidin lihominen synnytyksen jälkeen vaikuttaa veren rasvaprofiiliin epäedullisesti. Erityisesti hapettuneen LDL-kolesterolin eli huonon kolesterolin osuus kasvaa merkitsevästi naisilla, joiden paino nousee synnytyksen jälkeen. Raskauden yhteydessä kertyy lisäpainoa yleensä puolesta kilosta reiluun kolmeen kiloon, yksilölliset vaihtelut ovat suuria.

Hapettunut LDL-kolesteroli on yhteydessä elintapasairauksiin, kuten valtimotauteihin, metaboliseen oireyhtymään ja tyypin 2 diabetekseen. Tämän vuoksi olisi hyvä ehkäistä synnytyksen jälkeistä painonnousua.

UKK-instituutin tutkimuksessa selvitettiin, kuinka raskauden jälkeinen painon kertyminen vaikuttaa LDL-kolesterolin hapettumiseen ja muihin veren rasva-arvoihin. Niillä naisilla, jotka laihtuivat vuosi synnytyksen jälkeen, hapettuneen huonon (LDL) ja hyvän (HDL) kolesterolin suhde pysyi hyvänä. Synnytyksen jälkeinen lihominen heikensi hyvän ja hapettuneen huonon kolesterolin suhdetta. Erityisesti terveydelle haitallisen hapettuneen LDL-kolesterolin osuus kasvoi, ja myös veren triglyseridipitoisuus kohosi.

Tutkimus on osa UKK-instituutin raskausdiabeteksen ehkäisytutkimusta (NELLI, Neuvonta, elintavat ja liikunta neuvolassa), joka toteutettiin pirkanmaalaisissa neuvoloissa vuosina 2007—2010. Tämän tutkimuksen mittaukset tehtiin 141 äidille. Puolet heistä lihoi vähintään kilon synnytystä edeltävästä painosta ja kolmannes yli 3,4 kiloa. Raskauden jälkeisen painonnousun vaikutuksia veren rasva-arvoihin ei ole koskaan aikaisemmin raportoitu tässä laajuudessa.

Julkaisu

Puhkala J, Luoto R, Ahotupa M, Raitanen J, Vasankari T. Postpartum weight retention is associated with elevated ratio of oxidized LDL lipids to HDL-cholesterol. Lipids 2013;48:1227-1235. doi: 10.1007/s11745-013-3852-9

Lisätietoja

Jatta Puhkala
ravitsemusasiantuntija, UKK-instituutti
p. 03 282 9208

Neuvonta, elintavat ja liikunta neuvolassa — raskausdiabeteksen ehkäisytutkimus

Preventing gestational diabetes among women at risk — a cluster-randomized controlled trial in primary health care

Kokeellinen interventiotutkimus, jonka tavoitteena oli selvittää, voidaanko tehostetulla ravitsemus- ja liikuntaneuvonnalla ehkäistä raskausdiabeteksen puhkeamista riskiryhmään kuuluvilla äideillä.

Lue tutkimus

 
Edellinen muokkaus: 14.11.2014