Tehostettu elintapaneuvonta lisää terveydenhuollon kustannuksia

Tehostettu elintapaneuvonta äitiysneuvolassa vähentää lapsen syntymäpainoa, mutta lisää terveydenhuollon kustannuksia


Tampere 25.3.2013

Odottavien äitien tehostettu elintapaneuvonta ylläpitää äitien elämänlaatua raskauden loppuun asti ja vähentää suurikokoisena syntyneiden lasten osuutta. Kun neuvontaan käytetty aika ja terveydenhuollon hoitopäivät otetaan huomioon, terveydenhuollon välittömät kustannukset ovat tehostetun neuvonnan ryhmässä suuremmat kuin tavanomaisen neuvonnan ryhmässä. UKK-instituutin tutkimuksessa oli mukana neljä sataa raskausdiabeteksen riskiryhmään kuulunutta pirkanmaalaista naista.

Raskausdiabetekseen sairastuvat odottavat äidit aiheuttavat neljänneksen suuremmat terveydenhuollon kustannukset muihin äiteihin verrattuna. Vaikka kustannushyötyä ei saavutettu raskauden aikana eikä välittömästi sen jälkeen, lasten alhaisempi syntymäpaino voi tuoda yhteiskunnalle kustannussäästöä myöhemmin lasten ja äitien vähäisemmän ylipainon ja siitä aiheutuvien liitännäissairauksien välttämisen kautta.

Tehostetun neuvonnan ryhmässä jokaista äitiä kohden käytettiin noin kaksi tuntia enemmän aikaa ravitsemus- ja liikuntaneuvontaan sekä yksilöllisten tavoitteiden asetteluun. Yksilöllisillä liikuntatavoitteilla pyrittiin ylläpitämään riittävä liikunnan määrä eli vähintään puoli tuntia reipasta liikuntaa päivässä raskauden aikana.

Jos kaikki UKK-instituutin tutkimukseen osallistuneet äidit olisivat onnistuneet yksilöllisten elintapatavoitteiden saavuttamisessa, terveydenhuollon kustannukset olisivat pienentyneet viidenneksellä. Tutkimuksessa mukana olleista neljästä sadasta äidistä vain joka neljäs onnistui muuttamaan elintapojaan raskauden loppuun mennessä.

Lisätietoja

Päivi Kolu
Päivi Kolu
tutkija
terveystieteiden maisteri, fysioterapeutti
Puh. 050 564 4220
Asiantuntemus
  • terveydenhuollon kustannukset
  • terveyden edistämisen taloudellinen arviointi


Artikkeli
Kolu P, Raitanen J, Rissanen P, Luoto R (2013) Cost-Effectiveness of Lifestyle Counselling as Primary Prevention of Gestational Diabetes Mellitus: Findings from a Cluster-Randomised Trial. PLoS ONE 8(2): e56392. doi:10.1371/journal.pone.0056392
Lue artikkeli verkossa

 

Neuvonta, elintavat ja liikunta neuvolassa — raskausdiabeteksen ehkäisytutkimus

Preventing gestational diabetes among women at risk — a cluster-randomized controlled trial in primary health care

Kokeellinen interventiotutkimus, jonka tavoitteena oli selvittää, voidaanko tehostetulla ravitsemus- ja liikuntaneuvonnalla ehkäistä raskausdiabeteksen puhkeamista riskiryhmään kuuluvilla äideillä.

Lue tutkimus

 
Edellinen muokkaus: 14.11.2014