Iäkkäiden liikkumisen edistäminen vähentää kaatumisia

Iäkkäiden liikkumisen edistäminen vähentää kaatumisia

Tiedote 10.4.2014

Yli 75-vuotiaiden kaatumiset ovat yleisiä, joka kolmas ikäihminen kaatuu vähintään kerran vuodessa ja heikkokuntoisista vuosittain katuu joka toinen. Fyysisen toimintakyvyn yhteys kaatumisriskiin on selvä: Mitä paremmassa fyysisessä kunnossa 75 vuotta täyttänyt henkilö on ja mitä enemmän hän liikkuu, sitä epätodennäköisempää kaatuminen on.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tänään julkaisemista Alueellisen terveys- ja hyvinvointitutkimuksen (ATH-tutkimus 2013) tuloksista ilmenee, että lähes puolet yli 75-vuotiaiden kaatumisista aiheuttaa vamman, joka tarvitsee jonkin asteista hoitoa.

Suomessa kuolee vuosittain yli tuhat ikäihmistä kaatumisen seurauksena, noin 7000 saa lonkkamurtuman ja kymmenet tuhannet eriasteisia hoitoa vaativia vammoja. Kaatuminen voi lisätä myös kaatumispelkoa. Kaatumista pelkäävä ikäihminen vähentää liikkumistaan, mikä puolestaan heikentää toimintakykyä — ja lisää kaatumisvaaraa. Tämä kierre on mahdollista katkaista erilaisilla käytännön toimenpiteillä, kuten yleisellä fyysisellä aktiivisuudella ja erityisesti monipuolisella tasapaino- ja voimaharjoittelulla. Varhainen kaatumisvaaran tunnistaminen auttaa kaatumisten ehkäisemisessä ja edistää ikäihmisten hyvinvointia sekä itsenäistä kotona selviytymistä. Se myös vähentää terveydenhuollon kustannuksia.

Toimintakyky heikkenee ikääntymisen myötä

ATH-tutkimuksen mukaan 55—74-vuotiaista 84 prosenttia kykenee kävelemään puoli kilometriä levähtämättä, mutta 75 vuotta täyttäneistä vain hieman yli puolet. Portaiden kerrosvälin pystyy nousemaan levähtämättä yhdeksän kymmenestä 55—74-vuotiaasta, ikäihmisistä enää kuusi kymmenestä nousee kerrosvälin levähtämättä. Ikäihmiset jotka selviävät näistä fyysisistä ponnistuksista kaatuvat harvemmin kuin toimintakyvyssään vaikeuksia kokevat. Sisätiloissa kaatuvat erityisen usein fyysisesti passiiviset ikäihmiset, joista etenkin naisilla myös ulkona liikkuminen on rajoittunutta. Näistä kaatumisista aiheutuneet vammat vaativat usein sairaalahoitoa.

Liikuntaharjoittelu parantaa toimintakykyä ja vähentää kaatumisia

Terveysliikunnan suositus toteutuu vain harvalla 75 vuotta täyttäneellä. Kestävyyskuntoa kehittävä liikunta on yleisempää, kun taas lihasvoimaa kehittävä harjoittelu on todella harvinaista. Suositusten mukaisesti kaksi ja puoli tuntia reipasta kestävyysliikuntaa saa viikossa kerätyksi 13 prosenttia miehistä ja kuusi prosenttia naisista. Lihasvoimaa kehittää sekä miehistä että naisista kuusi prosenttia viikoittain.

Liikuntaharjoittelulla voidaan parantaa iäkkäiden toimintakykyä ja vähentää kaatumisia ja niiden aiheuttamia vammoja. Monipuolisten liikuntapalvelujen tarjonta onkin tärkeää ja niiden järjestämisessä tarvitaan julkisen sektorin lisäksi myös järjestöjä.

 

Lähde

Sievänen H, Karinkanta S, Tokola K, Pajala S, Vasankari T, Kaikkonen R. Iäkkäiden toimintakyky, liikkuminen ja kaatumiset Suomessa 2013 -ATH-tutkimuksen tuloksia. Hki: Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, 2014. Tutkimuksesta tiiviisti 7, 2014.v

Lisätiedot

Harri Sievänen
tutkimusjohtaja
Puh. 050 436 0452
 
Edellinen muokkaus: 06.11.2014