Kaukoliikenteen kuljettajien elintapaohjauksesta hyviä tuloksia

 

Kaukoliikenteen kuljettajien elintapaohjauksesta hyviä tuloksia

Tiedote 17.10.2014

Kaukoliikenteen kuljettajien ylipaino väheni vuoden elintapaohjauksen jälkeen UKK-instituutin Metrimies-tutkimuksessa. Kuljettajat laihtuivat keskimäärin neljä kiloa ja heidän vyötärönsä soukkeni viitisen senttiä. Samalla valtimosairauksien vaaratekijät, kuten kohonnut verenpaine, kolesteroli ja verensokeri, vähenivät.

Kaukoliikenteen kuorma- ja linja-autonkuljettajat valittiin tutkimuksen kohderyhmäksi, koska he tekevät pitkiä ja epäsäännöllisiä työpäiviä, joihin sisältyy pitkiä istumisjaksoja. Työaikataulujen takia ruokailu on usein epäsäännöllistä, mikä voi johtaa epäterveellisiin ruokailutottumuksiin. UKK-instituutin Metrimies-hankkeen tavoitteena oli selvittää, voidaanko elintapaohjauksella vähentää ylipainoa ja valtimosairausriskiä.

Vuosina 2009–2012 toteutettuun tutkimukseen osallistui eri puolilta Suomea 113 miespuolista kaukoliikenteen kuorma- ja linja-autonkuljettajaa, joiden vyötärönympärys oli yli 100 cm. Tästä tulee hankkeen nimitys Metrimies. Kuljettajat arvottiin kahteen ryhmään, koeryhmään ja vertailuryhmään. Koeryhmään kuuluneet miehet saivat vuoden ajan kuukausittain yksilöllistä elintapaneuvontaa ruokailusta, liikunnasta ja riittävästä unesta. Ravitsemusohjauksen tavoitteena oli mm. ateriarytmin parantaminen ja kasvisten syönnin lisääminen. Lisäksi pyrittiin lisäämään kävelyä.

Metrimies-hanke on kansainvälisestikin ensimmäisiä elintapojen muuttamiseen tähdänneitä tutkimuksia, jotka on kohdistettu ammattikuljettajiin. Erityisesti kaukoliikenteen kuljettajien on työaikojensa takia hankala käyttää tavanomaisia työterveyshuolto- tai liikuntapalveluja.

Tutkimushanke on Suomen Akatemian ja Opetus- ja Kulttuuriministeriön rahoittama ja sitä tehdään yhteistyössä Työterveyslaitoksen ja Helsingin Uniklinikan kanssa.

Julkaisu
Puhkala J, Kukkonen-Harjula K, Mansikkamäki K, Aittasalo M, Hublin C, Kärmeniemi P, Olkkonen S, Partinen M, Sallinen M, Tokola K, Fogelholm M. Lifestyle counseling to reduce body weight and cardiometabolic risk factors among truck and bus drivers - a randomized controlled trial. Scandinavian Journal of Work, Environment & Health 2014;doi:10.5271/sjweh.3463

LIsätietoja

Henkilöä ei löydy

 

Metrimies — ammattikuljettajien laihdutustutkimus

Effects of Weight Reduction on Sleep and Alertness in Long-distance Truck and Bus Drivers

Laihdutuksen ja elintapamuutoksien vaikutusta uneen, vireyteen ja valtimosairauksien vaaratekijöihin ylipainoisilla kaukoliikenteen ammattikuljettajilla selvittävä satunnaistettu kontrolloitu tutkimus

Lue tutkimus

 
Edellinen muokkaus: 24.11.2014