Muutosta liikkeelle -toimeenpanosuunnitelma

Suomalaisia kannustetaan liikkumaan enemmän ja istumaan vähemmän

Tiedote 1.12.2014 / STM & OKM

Valtakunnallisille terveyttä ja hyvinvointia edistävän liikunnan Muutosta liikkeellä -linjauksille on valmistunut toimeenpanosuunnitelma. Sosiaali- ja terveysministeriö sekä opetus- ja kulttuuriministeriö ovat laatineet suunnitelman yhteistyössä muiden terveyttä, hyvinvointia ja liikuntaa edistävien toimijoiden kanssa.

Toimeenpanosuunnitelman neljä kärkiteemaa ovat:

  1. Arjen istumisen vähentäminen
  2. Liikunnan lisääminen elämänkulussa
  3. Liikunnan nostaminen keskeiseksi osaksi terveyden ja hyvinvoinnin edistämistä sekä sairauksien ehkäisyä, hoitoa ja kuntoutusta
  4. Liikunnan aseman vahvistaminen suomalaisessa yhteiskunnassa

Yksi keskeisistä toimista on suositusten laatiminen istumisen vähentämiseksi. Istumisen vähentämistä koskevat suositukset on tarkoitus julkaista vuoden 2015 alussa. Muita toimenpiteitä ovat muun muassa liikuntaneuvonnan alueelliset koulutuskierrokset, verkkokoulutus sekä yhteistyön tiivistäminen. Tarkoituksena on rakentaa Liikkujan polku -verkosto ja lisätä liikuntaa edistävien ohjelmien yhteistyötä.

Arkiliikunnan ja fyysisen aktiivisuuden lisääminen vaatii useiden pienten arkipäiväisten ratkaisujen tekemistä johdonmukaisesti ja linjakkaasti. Kansalaisille kannattaa tarjota mahdollisuus aktiivisuuden lisäämiseen paikoissa, joissa he viettävät suuren osan arkipäivästä. Tällaisia paikkoja ovat esimerkiksi päiväkodit, koulut, työpaikat ja iäkkäiden palveluasuminen.

Terveyttä ja hyvinvointia edistävän liikunnan linjausten toteutuminen edellyttää yhteiskunnan eri alojen yhteisiä ja yhdensuuntaisia toimia. Kaikki toimijat ovat tervetulleita mukaan suunnitelman toteuttamiseen.

Lisätietoja

ylitarkastaja Mari Miettinen, STM, p. 02 9516 3333
kulttuuriasiainneuvos Päivi Aalto-Nevalainen, OKM, p. 02 9533 0054

 
Edellinen muokkaus: 03.12.2014