Raskaudenaikainen elämänlaatu

Liikkuvilla äideillä parempi elämänlaatu raskauden aikana kuin vähemmän liikkuvilla

27.3.2014

Raskauden aikana elämänlaatu voi heikentyä, koska elimistön muutokset ovat suuria. UKK-instituutin tutkimuksessa säännöllisesti liikkuvat naiset kokivat elämänlaatunsa paremmaksi raskauden lopussa verrattuna vähemmän liikkuviin naisiin.

UKK-instituutin tutkimukseen osallistui 338 raskausdiabeteksen riskiryhmään kuulunutta naista. Naiset jaettiin raskauden lopussa toteutuneen kestävyysliikunnan määrän perusteella terveysliikuntasuositukset täyttävien ja ei-täyttävien ryhmiin. Suosituksen mukaan reipasta kestävyysliikuntaa pitäisi kertyä vähintään kaksi ja puoli tuntia viikossa. Elämänlaadun arviointi perustui Suomessa kehitetyn 15D-elämänlaatumittarin tietoihin raskauden alussa ja lopussa. Tutkimuksen alussa elämänlaatu oli molemmissa ryhmissä sama.

Terveysliikuntasuositukset täyttäneiden äitien ryhmässä elämänlaatu oli merkitsevästi vertailuryhmää parempi erityisesti energisyyden, liikuntakyvyn ja tavanomaisista toiminnoista selviytymisen osalta. Säännöllisesti liikkuvat äidit kokivat myös unenlaatunsa paremmaksi ja olivat vähemmän ahdistuneita.

Raskauden loppupuolella vain joka neljäs nainen liikkui terveyden kannalta riittävästi. Liikunnalla on monia myönteisiä vaikutuksia sekä sikiön että äidin fyysiseen terveyteen ja myös äidin elämänlaatuun. Yhteiskunnan näkökulmasta paremmalla elämänlaadulla on kauaskantoisia vaikutuksia äidin terveyspalveluiden käyttöön ja työhön paluun mahdollisesta viivästymisestä aiheutuneisiin kustannuksiin.

 

Lisätietoja
Päivi Kolu, TtM, tutkija, UKK-instituutti
puh. 03 282 9234
paivi.kolu (at) uta.fi

Riitta Luoto, tutkimusjohtaja, UKK-instituutti
puh. 050 464 8482
riitta.luoto (at) uta.fi


Artikkeli
Kolu P, Raitanen J, Luoto R. Physical Activity and Health-Related Quality of Life During Pregnancy: A Secondary Analysis of a Cluster-Randomised Trial. Maternal and Child Health Journal 2014;(March 1.):DOI 10.1007/s10995-014-1457-4 (Epub ahead of print)

 

 
Edellinen muokkaus: 06.11.2014