Runsas istuminen lisää kuolemanriskiä

Runsas istuminen lisää kuolemanriskiä

Tiedote 7.8.2014

Istuminen ja erityisesti runsas television katselu lisää kuolemanriskiä, selviää useista viime vuosina julkaistuista tutkimuksista. Selkeimmin kuolemanriski nousee, kun päivittäistä istumista kertyy yli seitsemän tuntia. Istuminen näyttää olevan itsenäinen kuolemanriski, jonka vaikutuksia ei vähennä suositusten mukainen liikunta. Useiden tutkimusten mukaan runsas päivittäinen istuminen, erityisesti television katselu, ja muu liikkumattomana vietetty valveillaolon aika aiheuttavat terveyshaittoja.

Television ääressä istuminen haitallisinta

Laajoissa epidemiologisissa tutkimuksissa, joiden seuranta-ajat vaihtelevat vajaasta kolmesta vuodesta 14 vuoteen, paikallaanolon mittarina on usein käytetty päivittäistä television katseluaikaa. Amerikkalaisessa tutkimuksessa (Matthews ym. 2012) havaittiin, että vähintään seitsemän tuntia päivässä televisiota katsovilla henkilöillä on 61 prosenttia suurempi kokonaiskuolleisuuden riski kuin alle tunnin päivässä televisiota katsovilla. Paljon liikuntaa harrastavista vähintään seitsemän tuntia päivässä televisiota katsovilla oli 47 prosenttia suurempi kokonaiskuolleisuuden riski ja sata prosenttia suurempi sydänkuolleisuuden riski kuin alle tunnin television ääressä viettävillä.

Toisessa äskettäin julkaistussa amerikkalaistutkimuksessa (Kim ym. 2013) havaittiin eroja erilaisen istumisen vaikutuksissa. Tässäkin tutkimuksessa television katselu osoittautui vaarallisimmaksi, sen sijaan istuminen työssä tai autossa ei ollut yhteydessä kuolleisuuteen.

Tuoreessa meta-analyysissä (Chau ym.) kirjoittajat pohtivat istumisen ja muun paikallaanolon aiheuttamaa globaalia kuoleman riskiä ja päätyvät arvioon, että 5,9 prosenttia kuolemanriskistä voidaan katsoa johtuvan istumisesta. WHO:n arvion mukaan vastaava luku tupakoinnille on 8,7 prosenttia, liikunnan puutteelle 5,5 prosenttia ja ylipainolle sekä lihavuudelle 4,8 prosenttia.

Objektiivisella liikkumattomuuden mittaamisella tarkkoja tuloksia

Kiihtyvyysmittarilla liikkumattomuutta on mitattu vain yhdessä julkaistussa tutkimuksessa (Koster ym.), ja siinä vapaa-ajan liikunta vähentää jonkin verran kuolleisuuden riskiä. Tutkijat korostavat, että terveysriskejä voi vähentää, kun harrastaa riittävästi liikuntaa ja välttää runsasta istumista. He ehdottavatkin istumisen rajoittamisen lisäämistä liikuntasuosituksiin.

Liikkumattomana vietetyn ajan mittaaminen on epätarkkaa, sillä useimmissa tutkimuksissa se perustuu itseraportointiin. Erityisesti istumisen kokonaisaika arvioidaan varsinkin vapaapäivinä alakanttiin. Objektiivisen mittaamisen yleistyessä runsaan istumisen vaikutuksista terveyteen saadaan huomattavasti nykyistä tarkempaa tietoa. Toisaalta jo nykyisen tutkimusnäytön perusteella olisi syytä neuvoa päivittäin paljon istuvia vähentämään istumista liikkumisen lisäämisen ohella.

Arjen istumisen vähentäminen on linjattu yhdeksi keskeiseksi painopisteeksi myös STM:n ja OKM:n yhteisessä terveyttä ja hyvinvointia edistävän liikunnan strategiassa vuoteen 2020.

Lähde
Vasankari T. Runsas istuminen lisää kuolemanriskiä. Suomen lääkärilehti 2014;69(25-32):1893-1896

Lisätiedot

Tommi Vasankari
Tommi Vasankari
johtaja
lääketieteen tohtori, Director, Professor, MD, PhD
Puh. 040 505 9157
Asiantuntemus
  • liikuntafysiologian dosentti (Turun yliopisto)
  • WHO HEPA Europe hallituksen vara puheenjohtaja

Katsele video tiedotustilaisuudesta

UKK-instituutin 7.8.2014 tiedotustilaisuus julkaisusta on katsottavissa verkossa Valo ry:n taltiointina.

Katso video

 
 
Edellinen muokkaus: 06.11.2014