Seurantatutkimus raskausdiabeteksen ehkäisystä

Äitien ja lasten terveyttä tutkitaan Pirkanmaalla

Tiedote 24.11.2014

2000-luvulla äitiysneuvoloissa tehdyssä NELLI-tutkimuksessa mukana olleet äidit ja heidän lapsensa pääsevät osallistumaan tutkimukseen, jossa kartoitetaan odotusaikana annetun elintapaneuvonnan pitkäaikaisia vaikutuksia.

Raskauden aikana alkava diabetes on lähes kaksinkertaistunut Suomessa viimeisen seitsemän vuoden aikana. Raskausdiabetes ennustaa, että äiti sairastuu myöhemmin elämässä kakkostyypin diabetekseen.

Suurin syy raskausdiabetekseen on raskaana olevien naisten ylipaino, jota voitaisiin pienentää terveellisellä ravitsemuksella ja säännöllisellä liikkumisella. Nykyään joka kolmas odottava äiti on ylipainoinen.

Vuonna 2007 alkaneeseen NELLI – Neuvonta, elintavat ja liikunta neuvolassa -tutkimukseen osallistui Pirkanmaalla 14 kunnassa yli tuhat raskausdiabeteksen riskiryhmään kuulunutta äitiä.

– Terveydenhoitajien antaman tehostetun liikunta- ja ravitsemusneuvonnan ansiosta moni nuori äiti sai vähennettyä riskiä sairastua raskausdiabetekseen ja mm. lasten syntymäpainoa saatiin pienenemään. Äitien hyvinvointi parani ja masentuneisuus väheni. Tähän vaikutti mm. se, että he jatkoivat liikuntaa ja ruokailivat terveellisesti raskauden lopulle saakka, kertoo tutkimusjohtaja Riitta Luoto UKK-instituutista.

NELLI-äitien nykytilanne kiinnostaa

Nyt UKK-instituutti on kutsunut NELLI-tutkimukseen osallistuneet äidit 5-vuotisseurantatutkimukseen. Tavoitteena on selvittää, millaista pitkäaikaista hyötyä raskauden aikaisilla elintapamuutoksilla on äidille ja hänen lapselleen: onko terveellisten elintapojen avulla voitu ehkäistä diabetesvaaraa ja miten se on vaikuttanut äitien työkykyyn ja liikunnalliseen aktiivisuuteen. Samalla tutkitaan myös lapsen kasvua ja kehitystä ja mitataan liikunnallista aktiivisuutta.

Ensimmäisenä seurantatutkimukseen on kutsuttu äitejä Ylöjärveltä, Hämeenkyröstä ja Mouhijärveltä. Tutkimuksen mittaukset tehdään tutkittavien oman asuinpaikan terveyskeskuksessa yhden käynnin aikana. Alkuvuodesta 2015 mukaan tulee enemmän pirkanmaalaiskuntia, mm. Tampere.

– On tärkeää, että mahdollisimman moni NELLI-tutkimukseen osallistunut äiti tulee mukaan tähän seurantaan. Äidit saavat tutkimuksesta kokonaiskuvan omasta ja lapsensa terveydestä. He saavat palautetta siitä, miten diabeteksen riskiä voi vähentää esimerkiksi liikkumisella, kertoo tutkimusjohtaja Riitta Luoto.

– Tämä seurantatutkimus pyrkii osaltaan edistämään äitien ja lasten terveyttä Suomessa. Tutkimusta rahoittaa Suomen Akatemia.

Tietoa omasta terveydestä

Ylöjärvellä asuva Sanna Sintonen kävi tutkimusmittauksissa UKK-instituutissa, koska hänen työpaikkansa on Tampereella.

– Odotusajan NELLI-tutkimus oli minulle miellyttävä kokemus. Meille tarjottu ohjattu liikunta oli mukavaa ja siellä tapasi muita äitejä. Koko tutkimus oli hyvin hoidettu, joten halusin mukaan myös tähän seurantatutkimukseen, sanoo Sanna Sintonen.

– NELLI-tutkimuksen hyvä puoli on se, että tästä saa itsekin tietoa mittauksista. Kaikista tutkimuksista ei saa. 5-vuotias poikani ja minä saamme vielä kumpikin kahdeksi viikoksi liikemittarin, joka kertoo, miten paljon päivän aikana liikumme. Se kiinnostaa minua, kertoo Sanna Sintonen.

Lisätietoja NELLI-tutkimuksesta

Henkilöä ei löydy

Neuvonta, elintavat ja liikunta neuvolassa — raskausdiabeteksen ehkäisytutkimus, 7-vuotisseurantatutkimus (2014)

7-vuotisseuranta on jatkoa vuonna 2007 alkaneelle Neuvonta, elintavat ja liikunta neuvolassa -raskausdiabeteksen ehkäisytutkimukselle. Tavoitteena oli selvittää raskauden aikana toteutettujen elintapamuutosten terveydellisiä hyötyjä äidille ja lapselle.

Lue tutkimus

 
Edellinen muokkaus: 04.03.2015