Liikunta on edullista hoitoa vaihdevuosioireisiin

Liikunta on edullista hoitoa vaihdevuosioireisiin

Tiedote 11.8.2015

Vaihdevuosi-ikäisten naisten liikunnasta saadut hyödyt ovat UKK-instituutin tutkimuksen mukaan suuremmat kuin liikunnasta aiheutuneet kustannukset. Liikunnan avulla voidaan ehkäistä vaihdevuosien aikana tapahtuvaa lihasvoiman vähenemistä sekä kestävyyskunnon ja elämänlaadun heikentymistä, mikä vaikuttaa merkittävästi naisten henkilökohtaiseen hyvinvointiin ja lisäksi vähentää yhteiskunnan kustannuksia.

UKK-instituutissa toteutettuun tutkimukseen osallistui 151 keski-ikäistä, vähän liikkuvaa naista, joilla oli useita vaihdevuosioireita. Tehostetun liikunnan ryhmässä tavoitteena oli liikkua omatoimisesti kohtuuteholla vähintään 50 minuuttia neljä kertaa viikossa. Vertailuryhmä jatkoi liikuntaa kuten ennenkin. Liikunnan hyötyjä arvioitiin kestävyyskunnon, lihasmassan ja elämänlaadun muutosten avulla puolen vuoden aikana. Yhteiskunnalle muodostuvia kustannuksia arvioitiin terveyspalveluiden käytön, lääkityksen ja sairauspoissaolojen avulla.

Tutkimuksen mukaan liikuntaharjoitteluryhmään kuuluneiden naisten myönteiset muutokset lihasmassassa, kestävyyskunnossa ja elämänlaadussa ovat saavutettavissa kohtuulliseen hintaan. Työurien pidentämispyrkimyksen kannalta tutkimuksen tulos on rohkaiseva, sillä taloudellinen panostus liikuntaan maksaa itsensä takaisin parempina fyysisinä ja psyykkisinä edellytyksinä jatkaa työelämässä. Työkyvyttömyyseläkkeiden yleisimpiä syitä ovat mielenterveyden sekä tuki- ja liikuntaelinten sairaudet, joita voidaan ehkäistä ja hoitaa liikunnalla. Työssä jaksamisen edistäminen on yhteiskunnan kannalta merkittävää, sillä jokainen säästetty työkyvyttömyyseläke säästää kunnan kustannuksia 60 000 euroa. (Kustannus koskee kuntien palkkalistoilla olevia työntekijöitä.)
UKK-instituutin tutkimuksen tulos on merkittävä, koska aiemmin ei ole tutkittu vaihdevuosi-ikäisten naisten liikunnan lisäyksen kustannusvaikuttavuutta.

Lisätietoja

Henkilöä ei löydy

Päivi Kolu
Päivi Kolu
tutkija
terveystieteiden maisteri, fysioterapeutti
Puh. 050 564 4220
Asiantuntemus
  • terveydenhuollon kustannukset
  • terveyden edistämisen taloudellinen arviointi

Artikkeli

Kolu P, Raitanen J, Nygård CH, Tomás E, Luoto R. Cost-effectiveness of physical activity among women with menopause symptoms: Findings from a randomised controlled trial. PLoS ONE 2015;10(8): e0135099. doi:10.1371/journal.pone.0135099.

Liikunnan vaikutus vaihdevuosioireisiin — satunnaistettu harjoittelututkimus

Effect of physical activity on menopausal symptoms — a randomized clinical trial

Tavoitteellisen, sykeohjatun liikuntaharjoittelun vaikutusta vaihdevuosi-ikäisten hyvinvointiin, erityisesti vaihdevuosioireilun määrään, elämänlaatuun sekä työ- ja toimintakykyyn selvittävä liikuntaharjoittelututkimus.

Lue tutkimus

 

 
Edellinen muokkaus: 11.08.2015