Monipuolinen liikunta vähentää iäkkäiden naisten kaatumisvammoja

Monipuolinen liikunta vähentää iäkkäiden naisten kaatumisvammoja

Väitöstiedote 19.10.2015

Monipuolinen liikuntaharjoittelu osoittautui tehokkaaksi keinoksi vähentää kaatumisvammoja. Kotona asuvien iäkkäiden naisten kaatumisvammojen määrä väheni puoleen säännöllisen lihasvoimaa ja tasapainoa harjoittaneen liikunnan ansioista. Liikuntaharjoittelu voi myös kohtuullisin kustannuksin saada aikaan säästöjä terveydenhuollossa, osoittaa terveystieteiden maisteri Radhika Patilin väitöstutkimus.

Hyvä liikkumis- ja toimintakyky ovat keskeisiä ikäihmisille päivittäisistä toiminnoista selviytymisen ja elämänlaadun kannalta. Ikääntymisen myötä kehon koostumus muuttuu, rasvan osuus lisääntyy ja lihasmassa ja lihasten voimantuotto vähenevät, mikä puolestaan on yhteydessä huonoon toimintakykyyn. Toimintakyvyn heikkeneminen altistaa iäkkäät kaatumisille ja kaatumisvammoille, joista aiheutuu huomattavia kustannuksia sekä yksilölle että yhteiskunnalle. Kaatuminen, myös ilman vammaa, voi lisätä kaatumispelkoa, ja se puolestaan voi rajoittaa liikkumista, vähentää edelleen toimintakykyä ja huonontaa elämänlaatua. Monipuolinen liikunta on keskeinen keino, jolla voidaan vaikuttaa toimintakykyyn, kaatumisiin, kaatumispelkoon ja elämänlaatuun.

Väitöskirjatutkimuksessa arvioitiin kotona asuvien iäkkäiden naisten kaatumisten vaaratekijöitä mukaan lukien lihaskato eli sarkopenia, toimintakyvyn aleneminen ja kaatumispelko. Lisäksi arvioitiin liikuntaharjoitteluohjelman vaikutuksia toimintakykyyn, kaatumisiin ja kaatumisvammoihin sekä kaatumispelkoon. Myös harjoitusohjelman toteutettavuutta ja kustannusvaikuttavuutta arvioitiin.

Väitöstutkimus osoitti, että lihaskato oli harvinainen kotona asuvien iäkkäiden naisten keskuudessa eikä lihasmassa ollut yhteydessä toimintakykyyn. Sen sijaan kaatumispelko oli melko yleistä. Vaikeudet asioimistoimintakyvyssä, tasapainossa ja kyvyssä liikkua ulkona olivat yhteydessä suurempaan kaatumispelkoon.

Kohtuullisen rasittava monipuolinen liikuntaharjoittelu paransi toimintakykyä ja oli turvallista ja toteuttamiskelpoista iäkkäille naisille. Vaikka kaatumiset eivät vähentyneet, monipuolinen liikuntaharjoittelu osoittautui tehokkaaksi keinoksi vähentää hoitoa vaativia kaatumisvammoja (55 % vähemmän vammakaatumisia liikuntaryhmässä).

Väitöstutkimus oli osa UKK-instituutissa vuosina 2010–2013 toteutettua DEX-tutkimusta, jossa neljäsataayhdeksän 70‒80-vuotiasta tamperelaisnaista satunnaistettiin liikuntaryhmään tai vertailuryhmään. Liikuntaryhmä harjoitteli ohjatusti kahdesti viikossa ensimmäisen vuoden ajan ja kerran viikossa toisen vuoden ajan. Liikuntaryhmä sai lisäksi kotiharjoitteet, joita he tekivät kotona 3–5 päivänä viikossa. Harjoittelu oli progressiivista ja koostui lihasvoimaa, tasapainoa, ketteryyttä ja liikkuvuutta parantavista osioista. Vertailuryhmään kuuluvia pyydettiin jatkamaan entisiä liikuntatottumuksiaan koko tutkimuksen ajan.

Tutkittavien henkilöiden fyysinen toimintakyky, kaatumispelko ja fyysinen aktiivisuus arvioitiin puolivuosittain ja kehon koostumus mitattiin vuosittain. Tutkittavat pitivät kaatumispäiväkirjaa, joka palautettiin kuukausittain postitse. Kaatumisten aiheuttamat terveydenhuollon käynnit tarkistettiin potilastietokannasta ja potilaskertomuksista.

______________

UKK-instituutissa tutkijana toimivan terveystieteiden maisteri Radhika Patilin väitöskirja tarkastetaan 30.10.2015 klo 12 Pirkanmaan sairaanhoitopiirin M-rakennuksen pienessä luentosalissa, Teiskontie 35, Tampere. Vastaväittäjänä on professori Cornel Sieber (Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg, Saksa). Kustoksena toimii professori Jaakko Valvanne.

Patilin väitöskirja Exercise in Older Women: Effects on Falls, Function, Fear of Falling and Finances (Iäkkäiden naisten liikunta: vaikutukset kaatumisiin, kuntoon, kaatumispelkoon ja kustannuksiin) ilmestyy sarjassa Acta Universitatis Tamperensis; 2098, Tampere University Press, Tampere 2015. ISBN 978-951-44-9917-3, ISSN 1455-1616. Väitöskirja ilmestyy myös sähköisenä sarjassa Acta Electronica Universitatis Tamperensis; 1592, Tampere University Press 2015. ISBN 978-951-44-9918-0, ISSN 1456-954X. http://tampub.uta.fi.

Väitöskirjan tilaus Tampereen yliopiston verkkokaupasta
e-mail: verkkokauppa (at) juvenesprint.fi

 

Lisätietoja väitöskirjasta

Henkilöä ei löydy

 

 
Edellinen muokkaus: 23.10.2015