Lasten ja nuorten liikuntatutkimus

Laaja tutkimus lasten ja nuorten liikuntakäyttäytymisestä

Suomalaisten 9–15-vuotiaiden lasten ja nuorten liikuntakäyttäytymisestä sekä liikuntaan liittyvistä asenteista, arvoista ja kokemuksista kerätään tietoa sähköisellä kyselyllä ja liikunta-aktiivisuutta mitataan liikemittarilla. Kevätlukukaudella 2016 tehtävään Lasten ja nuorten liikuntakäyttäytyminen Suomessa (LIITU) -tutkimukseen on kutsuttu mukaan tuhansia koululaisia ympäri Suomea.

— LIITU-tutkimus toteutetaan nyt kyselyiden osalta toista kertaa ja ensimmäistä kertaa mukana on liikunta-aktiivisuuden liikemittarimittaukset. LIITU-tutkimus on laajan liikuntatutkijajoukon yhteistyöhanke, jossa tavoitteena on luoda Suomeen koko maan kattava 9–15-vuotiaiden lasten ja nuorten liikuntakäyttäytymisen tietojärjestelmä, kertoo tutkimuksen johtaja Sami Kokko Jyväskylän yliopistolta.

Kouluissa täytettävällä luokkakyselyllä selvitetään lasten ja nuorten liikkumista, heidän käyttämiään liikuntatilaisuuksia ja -paikkoja, nuorten liikunnalle antamia merkityksiä, lasten ja nuorten penkkiurheilua, koettua liikunnallista pätevyyttä, liikunnan esteitä, koululiikuntaa, kavereiden ja vanhempien tukea liikunnan harrastamiselle, urheiluseuratoimintaan osallistumista ja liikuntavammoja. Tutkimuksessa mukana olevat koululaiset ovat 3., 5., 7. ja 9. luokalla.

Kyselytutkimuksen toteutuksesta vastaa Jyväskylän yliopiston Terveyden edistämisen tutkimuskeskus, ja liikkumisen objektiivisesta mittaamisesta liikemittarilla vastaa UKK-instituutti yhdessä alueellisten yhteistyökumppaneiden kanssa. Tutkimuksen rahoittaa opetus- ja kulttuuriministeriö.

Tarkkaa tietoa todellisesta liikkumisesta

Osa oppilaista osallistuu myös liikkumisen objektiiviseen mittaamiseen liikemittarilla. Oppilaat käyttävät liikemittaria viikon ajan valveilla ollessaan. Mittari kiinnitetään kuminauhavyöllä lantiolle. Tulitikkurasian kokoinen mittari rekisteröi erilaisen liikkumisen ja sen tehon. Mittarille tallentunut liikkuminen voidaan luokitella edelleen esimerkiksi paikallaanoloon, kuten istuminen ja seisominen, sekä kevyeen, hieman rasittavaan ja rasittavaan liikkumiseen.

— Keväällä tehtävät objektiiviset fyysisen aktiivisuuden ja paikallaanolon mittaukset ovat tähän mennessä kattavin kansallinen otos 9-15-vuotiaiden lasten ja nuorten mitatusta liikkumisesta. Tutkimuksen tulokset antavat merkittävää uutta tietoa tämän ikäryhmän todellisesta päivittäisestä liikkumisesta ja paikallaanolosta, toteaa UKK-instituutin johtaja Tommi Vasankari.

LIITU-tutkimuksen aineistonkeruu tullaan jatkossa toteuttamaan eri puolilla Suomea kahden vuoden välein (2016, 2018, 2020 jne.). Joka toisella tutkimuskerralla LIITU-tutkimus toteutetaan erillisenä ja joka toisella kerralla WHO-koululaistutkimuksen aineistonkeruun yhteydessä.

Lisätietoja LIITU-tutkimuksesta
Sami Kokko
tutkimuksen johtaja, Jyväskylän yliopiston Terveyden edistämisen tutkimuskeskus
puh. 040 805 3561

Lisätietoja LIITU-tutkimuksen objektiivisista mittauksista
Tommi Vasankari
johtaja, UKK-instituutti
puh. 040 505 9157

Liikkumisen objektiivisen mittaamisen käytännön toteutuksen alueelliset yhteistyökumppanit
Varsinais-Suomi /Liiku, Lounais-Suomen Liikunta ja Urheilu ry
Läntinen Uusimaa / Kisakallion urheiluopisto
Päijät-Häme / Suomen Urheiluopisto
Etelä-Pohjanmaa ja Vaasa / Kuortaneen urheiluopisto
Etelä-Karjala ja Savo / Tanhuvaaran urheiluopisto
Pohjois-Pohjanmaa / ODL, Oulun Diakonissalaitos Oulun Liikuntalääketieteellinen klinikka
Kainuu / Vuokatin urheiluopisto
Lappi / Lapin urheiluopisto
Keski-Suomessa tutkimuksista vastaa Jyväskylän yliopiston Terveyden edistämisen tutkimuskeskus sekä Pirkanmaalla ja Satakunnassa UKK-instituutti.

Lasten ja nuorten liikuntakäyttäytyminen Suomessa (LIITU)*

Lasten ja nuorten liikuntakäyttäytyminen Suomessa (LIITU) -tutkimus on yhteistyötutkimus*, jota johtaa Jyväskylän yliopiston Terveyden edistämisen tutkimuskeskus.

Lue tutkimus

 

 
Edellinen muokkaus: 29.02.2016