Sosiaali- ja terveysministeriön kärkihankerahoitus UKK-instituutille

Sosiaali- ja terveysministeriön kärkihankerahoitusta UKK-instituutille

Tiedote 29.11.2016

UKK-instituutin koordinoima ”Vaikuttavaa elintapaohjausta sosiaali- ja terveydenhuoltoon poikkihallinnollisesti (VESOTE)” -hanke on saanut positiivisen rahoituspäätöksen sosiaali- ja terveysministeriön kärkihankerahoituksesta. VESOTE-hankkeeseen osallistuu UKK-instituutin lisäksi kymmenen sairaanhoitopiiriä, Diabetesliitto, Mielenterveyden keskusliitto ja Kunnossa kaiken ikää -ohjelma.

Ministeri Rehulan odotukset korkealla
‒ Suomalaisten terveyttä edistävien elintapojen eteen on tehty työtä pitkään eri puolilla maata. On aika näyttää, miten paljon puhutut hyvät käytännöt levitetään ja ennen kaikkea saadaan juurtumaan pysyviksi käytännöiksi osaksi arkea ja palveluja. Odotukseni konkreettisten tulosten aikaansaamiseksi kaikista kärkihankerahoitusta saavista hankkeista ovat korkealla, kertoo perhe- ja peruspalveluministeri Juha Rehula.
‒ UKK-instituutin koordinoima VESOTE-hanke tuo yhteen useita toimijoita. Idea on vahvistaa elintapaohjausta sosiaali- ja terveydenhuollossa ja sen palveluketjuissa. Tavoite on se, että suomalaiset liikkuvat riittävästi, vähentävät istumista ja syövät entistä enemmän ravitsemussuositusten mukaisesti. Univaikeuksien hoitoon on lisäksi tarkoitus saada yleisemmin käyttöön lääkkeettömiä hoitokeinoja. Uskon, että tuloksia syntyy, sillä työhön osallistuu kymmenen sairaanhoitopiirin lisäksi useita vahvoja osaajia järjestökentältä, Rehula sanoo.

Elintapaneuvonta saa ansaitsemansa paikan terveydenhuollossa
UKK-instituutin johtaja Tommi Vasankari kertoo olevansa merkittävästä rahoituspäätöksestä erittäin tyytyväinen.
‒ Olemme innoissamme, että vuosien työ ennaltaehkäisevän terveyden edistämisen hyväksi näkyy nyt konkretiassa ja elintapaneuvonta saa ansaitsemansa paikan terveydenhuollossa. Konsortiomme teki hyvässä yhteistyössä ministeri Rehulan peräänkuuluttaman ”puolen Suomen” -hakemuksen.
‒ Olemme erittäin sitoutuneita VESOTE-hankkeeseen ja lähdemme tekemään hanketyötä nöyrin mielin. Tavoittelemme terveydenhuollon osaamisen lisäämistä elintapaneuvonnassa ja pysyvien elintapaneuvonnan ja -käytäntöjen juurtumista terveydenhuoltoon. Lisäksi haluamme, että luomaamme digiaikaan soveltuvaa elintapaneuvonnan mallia voidaan sellaisenaan hyödyntää myös uudessa sote-mallissa, Vasankari toteaa.


Edistetään terveyttä ja hyvinvointia ja vähennetään eriarvoisuutta -kärkihankeen avustuksella rahoitetaan hyvien käytäntöjen levittämistä ja juurruttamista heikoimmassa asemassa olevien väestöryhmien hyvinvoinnin, terveyden ja vastuunottokyvyn parantamiseksi. Avustusta jaetaan yhteensä 6 615 000 euroa vuosille 2017−2018.

Sosiaali- ja terveysministeriön tiedote

Lisätiedot UKK-instituutti:
johtaja Tommi Vasankari

Tommi Vasankari
Tommi Vasankari
johtaja
lääketieteen tohtori, Director, Professor, MD, PhD
Puh. 040 505 9157
Asiantuntemus
  • liikuntafysiologian dosentti (Turun yliopisto)
  • WHO HEPA Europe hallituksen vara puheenjohtaja


Lisätiedot sosiaali- ja terveysministeriö:
perhe- ja peruspalveluministerin erityisavustaja Eeva Salmenpohja, p. 050 5719 239
johtaja Taru Koivisto, p. 02951 63323, etunimi.sukunimi (at) stm.fi
neuvotteleva virkamies Meri Larivaara. p. 02951 63634, etunimi.sukunimi (at) stm.fiLisää sisältö

 

 
Edellinen muokkaus: 18.01.2017