Fustra-harjoittelulla toimistotyöntekijöiden niskakivut hallintaan

Fustra-harjoittelulla toimistotyöntekijöiden niskakivut hallintaan

Lihaskuntoharjoitteluohjelman (Fustra20Niska&Selkä) vaikuttavuutta selvitettiin UKK-instituutissa yhteistyössä Fustra International Oy:n kanssa v. 2014 - 2017.

Tutkimuksen osallistui 175 toimistotyötä tekevää naista ja miestä, joilla oli ollut toistuvia niska- tai selkäkipuja. Noin puolet tukittavista arvottiin liikuntaryhmään ja puolet vertailuryhmään. Liikuntaryhmäläiset saivat yksilövalmennusta lihaskuntoharjoitteluun kaksi kertaa viikossa 10 viikon ajan (yhteensä 20 harjoituskertaa), minkä jälkeen heitä kehotettiin jatkamaan harjoittelua omatoimisesti. Toteutuksesta vastasivat Fustra-ohjaajakoulutuksen suorittaneet liikunta- ja terveysalan ammattilaiset 34 eri paikkakunnalla ympäri Suomea.

Tutkittavien harjoitusmyöntyvyys oli poikkeuksellisen hyvä, 92 % osallistui vähintään 15 harjoitukseen 20 harjoituskerrasta. Haitallisia rasitus- tai muita vammoja ei tutkimuksessa ilmennyt lainkaan. Niskahartianseudun kipu ja rasittuneisuus vähenivät 3 kuukauden jälkeen Fustra-harjoitusryhmällä merkittävästi enemmän kuin vertailuryhmällä, joka ei harjoitellut. Vaikutukset olivat havaittavissa vielä 12 kuukauden seurantamittauksissa. Selkäkivun osalta sen sijaan vastaavia hyötyjä ei saavutettu. Fustra-selkäharjoitusten sisältöä kehitetäänkin jatkossa tutkijoiden ehdotusten mukaisesti.

Tutkimusnäyttö Fustra20Niska&Selkä-ohjelman vaikuttavuudesta on niin vahva, että työnantajien ja/tai vakuutusyhtiöiden uskoisi kiinnostuvan sen ja vastaavien terveydenhuollon ulkopuolella tuotettujen liikuntaohjelmien hyödyntämisestä ja tukemisesta.

Alkuperäinen julkaisu:
Suni JH, Rinne M, Tokola K, et al. Effectiveness of a standardised exercise programme for recurrent neck and low back pain: a multicentre, randomised, two-arm, parallel group trial across 34 fitness clubs in Finland. BMJ Open Sport Exerc Med 2017;3:e000233. doi:10.1136/bmjsem-2017-000233

Mikä ihmeen Fustra?

Fustra20Niska&Selkä ohjelman on suunnittelut Jarkko Kortelainen, joka on Fustra Finland International Oy:n tuotekehitysjohtaja. Fustra Finland on yritys, joka tarjoaa Fustra -harjoitusmetodia Suomessa (https://www.fustra.fi).


Lisätietoa
Jaana Suni
tutkimus- ja kehittämispäällikkö
terveystieteiden tohtori
Puh. 03 2829 265
2. Puh. 050 3730 253
jaana.h.suni (at) uta.fi

Fustra-liikuntaohjelman vaikuttavuus

Lue tutkimus


 

 
Edellinen muokkaus: 23.08.2017