Kaatumatta paras, mutta liikunta vähentää vammoja

Kaatumatta paras, mutta liikunta vähentää vammoja

Kaatuminen on iäkkäiden yleisin loukkaantumisen syy. Vakavimmat kaatumisten aiheuttamat vammat ovat luunmurtumia ja päävammoja. Vaikka suurin osa kaatumisista on harmittomia, joka viides kaatuminen johtaa terveydenhuollon vastaanotolle. Yhden kaatumistapaturman hoito maksaa yhteiskunnalle keskimäärin 6000 euroa, joten kaatumisten ehkäisy on taloudellisestikin järkevää.

Ohjattu liikuntaharjoittelu vähensi iäkkäiden kotona asuvien naisten hoitoa vaatineita kaatumisia yli puolella verrattuna henkilöihin, jotka eivät osallistuneet ohjattuun liikuntaan. Mikä parasta, harjoittelu vähensi kaatumisia vielä kaksi vuotta intervention päätyttyä.

Tutkimukseen osallistui yli 400 iäkästä naista


Vuonna 2010 UKK-instituutissa käynnistyneessä tutkimuksessa selvitettiin, voidaanko progressiivisesti etenevän, ohjatun liikunnan ja D-vitamiinilisän avulla vähentää kotona asuvien 70-80-vuotiaiden naisten kaatumisia. Tutkimukseen osallistui 409 iäkästä tamperelaisnaista. Kuntosaliharjoittelun ja salivoimistelun tavoitteena oli parantaa lihasvoimaa ja liikkumisvarmuutta. Puolet osallistui ohjattuun liikuntaharjoitteluun ja puolet jatkoi entiseen tapaan. Molemmissa ryhmissä puolet naisista sai D-vitamiinilisän, mutta se ei lisännyt liikunnan tuottamaa hyötyä harjoittelun aikana. Ohjatun liikuntaharjoittelun tuoman hyödyn pysyvyyttä seurattiin kaksi vuotta intervention päättymisen jälkeen.

D-vitamiinitasot laskivat lähtötasolle valmisteiden käytön päätyttyä ollen edelleen kuitenkin suosituksen mukaisella tasolla (keskimäärin 70 nmol/L). Ikääntymisen myötä toimintakyky vähenee, mutta kahden vuoden aikana muutokset kaikissa ryhmissä olivat pieniä, ja harjoittelun tuottamat hyödyt pääosin säilyivät. Maksimaalinen alarajojen lihasvoima alkoi vähentyä ohjatun harjoittelun päätyttyä, mutta oli kaksi vuotta harjoittelun loppumisesta edelleen noin 10 % parempi kuin vertailuryhmään (ei harjoittelevat) kuuluneilla naisilla. Ikääntymisen myötä arkiliikunta väheni samalla tavoin kaikilla tutkimukseen osallistuneilla naisilla.

Liikunta kannattaa


Vaikka liikuntaharjoittelu vähensi vakavia kaatumisvammoja vielä kaksi vuotta ohjatun harjoittelun päättymisestä, ajan myötä saavutetut hyödyt menetetään, mikäli liikuntaa ei jatketa säännöllisesti. Helposti toteutettava iäkkäille sopiva liikuntaharjoittelu voi tarjota tehokkaan, edullisen, helposti toteutettavissa olevan ja turvallisen keinon kaatumisten aiheuttamien vammojen ennaltaehkäisyyn.


Lähde
Kirsti Uusi-Rasi, Radhika Patil, Saija Karinkanta, Pekka Kannus, Kari Tokola, Christel Lamberg-Allardt, Harri Sievänen: A 2-year follow-up after a 2-year RCT with vitamin D and exercise: Effects on falls, injurious falls and physical functioning among older women. Journals of Gerontology. A. Medical Sciences 2017 [Epub ahead of print]. doi.org/10.1093/gerona/glx044

Lisätietoja
Kirsti Uusi-Rasi, FT, dos.
erikoistutkija
UKK-instituutti
PL 30
33501 Tampere
puh.: 03 282 9224
s-posti: kirsti.uusi-rasi (at) uta.fi

D-vitamiini ja liikunta iäkkäiden naisten kaatumisten ehkäisyssä (DEX)

Vitamin D and Exercise in Falls Prevention (DEX)

Satunnaistettu kontrolloitu kokeellinen harjoitustutkimus, jossa selvitetttiin voidaanko liikunnan ja D-vitamiinilisän avulla parantaa iäkkäiden hermolihasjärjestelmän toimintaa (lihasvoimaa ja tasapainoa) ja vähentää kaatumisia ja kaatumisvammoja.

Lue tutkimus

 

 
Edellinen muokkaus: 23.03.2017