Kaatumisten ehkäisy onnistuu - tasapaino ja lihasvoima keskeistä

Kaatumisten ehkäisy onnistuu - tasapaino ja lihasvoima keskeistä

Kaatumiset ovat yleisiä. Joka kolmas yli 65-vuotias kaatuu vähintään kerran vuodessa, toistuvasti kaatuilevia on 15 % ikäihmisistä. Pelkästään sairaalahoitoa vaativat kaatumisvammat aiheuttavat vuosittain yli 400 miljoonan euron kustannukset. Arviolta joka kolmas kaatuminen ja kaatumisvamma voidaan ehkäistä puuttumalla keskeisimpiin kaatumisten vaaratekijöihin.

UKK-instituutin KaatumisSeula®-hankkeessa on viety tutkimuksissa tehokkaiksi havaittuja kaatumisten ehkäisykeinoja kuntatasolle. Hankepaikkakunnilla, Seinäjoella ja Kotkassa, kolmannen sektorin toimijat ja sosiaali- ja terveydenhuollon sekä liikunta-alan ammattilaiset ovat luoneet yhteisiä toimintamalleja iäkkäiden kaatumisvaaran kartoittamiseksi ja kaatumisten vaaratekijöiden vähentämiseksi.
‒ Keskeinen oivallus on ollut, että kolmas sektori tavoittaa erityisesti vielä hyväkuntoisia ikäihmisiä ja on siten hyvä kanava välittämään ennaltaehkäisevää tietoa. Lisäksi ikäihmiset ovat kiitelleet matalan kynnyksen periaatteella toteutunutta toimintaa ja hankkeen tuottamaa selkeää materiaalia, kertoo hankkeen projektipäällikkö, erikoistutkija Saija Karinkanta UKK-instituutista.

Tasapainoa ja lihasvoimaa parantava liikunta on tehokkain yksittäinen kaatumisten ehkäisykeino kotona asuvilla ikäihmisillä.
‒ On tärkeää miettiä, miten motivoida aiemmin vähän liikkunut ikäihminen aloittamaan liikunta. Samoin on hyvä kiinnittää huomiota liikkumisympäristön turvallisuuteen sekä muihin tekijöihin, jotka mahdollistavat liikunnan. Monelle ikäihmiselle yksin liikkuminen voi olla kynnyskysymys ja siten mukaan liikkumaan lähtevä kaveri on erityisen tärkeä, taustoittaa projektityöntekijä Tanja Kulmala.


Kaatumatta paras!

KaatumisSeula®-hankkeen päätösseminaari järjestetään ke 15.2.2017 klo 10 - 15.30 Merikeskus Vellamossa Kotkassa. Lisäksi ohjelma välitetään sähköisesti Seinäjoelle, Helsinkiin, Tampereelle, Kuopioon ja Ouluun perustettuihin kisastudioihin.
Seminaariin on ilmoittautunut yhteensä yli 500 osallistujaa.

Seminaarissa käsitellään myös mielen hyvinvointia, joka on tärkeä osa toimintakykyä ja mahdollistaa laadukkaan elämän myös ikääntyneenä. Samoin mietitään keinoja puheeksi ottamiseen, silloin kun kaatumisten taustalla saattaisi olla alkoholin käyttöön liittyviä tekijöitä.
Seminaarin tarkemmat tiedot: www.kaatumisseula.fi
KaatumisSeula®-hankketta rahoitti vuosina 2014-2016 RAY.

Lisätietoja:

Tanja Kulmala
Tanja Kulmala
suunnittelija, projektityöntekijä
terveystieteiden maisteri, fysioterapeutti
Puh. 050 373 0271
Asiantuntemus
  • iäkkäiden kaatumisten ehkäisy
  • liikuntalääketiede

KaatumisSeula, kaatumisvammojen vähentäminen iäkkäiden arjessa

KaatumisSeula-hankkeen tavoitteena on lisätä iäkkäiden ja heidän läheistensä tietämystä kaatumisen vaaratekijöistä sekä kartoittaa ja puuttua niihin tarkoituksenmukaisesti. Hankkeessa kehitettävä arjen toimintoihin nivottava toimintamalli on sovellettavissa erityyppisissä kunnissa.

Lue tutkimus

 
Edellinen muokkaus: 10.02.2017