Liikunta yhteydessä työn imuun

Liikunta yhteydessä työn imuun

Tiedote 13.6.2017

Vähintään kohtuutehoinen viikoittainen liikkuminen on yhteydessä työn imun kokemuksen kanssa, todetaan PsM Heli Rautjärven äskettäin tarkastetussa lisensiaatin tutkielmassa "The relationship between physical activity, sedentary behavior and work engagement". Sen sijaan päivittäisen istumisajan ja työn imun väliltä ei löytynyt yhteyttä.

Työn imu on myönteinen työn tekemisen olotila, jossa työntekijä kokee itsensä tarmokkaaksi, omistautuneeksi ja uppoutuneeksi työssään. Työn imun myönteisistä yhteyksistä niin yksilö- kuin ryhmätason hyvinvointi- ja tuottavuusindikaattoreihin on paljon tutkimusnäyttöä. Samaan aikaan käsityksemme fyysisen hyvinvoinnin yhteydestä henkiseen hyvinvointiimme on tarkentunut koko ajan. Liikkumisen lisäksi liiallisen paikallaanolon välttäminen on todettu tärkeäksi keinoksi tukea tätä kokonaisvaltaista hyvinvointia. Tähän mennessä kuitenkin vain harvoissa tutkimuksissa on selvitetty liikkumisen, paikallaanolon ja työn imun välisiä yhteyksiä. Tässä tutkimuksessa selvitettiin miten nämä kolme ovat yhteydessä toisiinsa.

Tutkimuksessa työn imun ja liikkumisen väliltä löytyi myönteinen yhteys. Voidaan siis ajatella, että työnantajien olisi tärkeää tukea myös työntekijöiden liikkumista saadakseen työn imua kokevia, eli hyvin suoriutuvia, sitoutuneita ja hyvinvoivia työntekijöitä. Istumisen merkitys työn imun näkökulmasta vaatii lisätutkimusta. Liikkumisen tukeminen työn imun lisäämiseksi vaatii yhteistyötä organisaatioiden johdon, työntekijöiden sekä työterveyshuollon kesken.

Tutkimus tehtiin osana Valtakunnallisen urheilu- ja liikuntaorganisaatio Valon koordinoimaa Liike Elämään -hanketta (Olympiakomitea: Liike elämään hankkeen loppuraportti, 2017), jonka tutkimusosiosta vastasivat Työterveyslaitos ja UKK-instituutti. Hanketta rahoitti opetus- ja kulttuuriministeriö.

Lähde
Rautjärvi H. The relationship between physical activity, sedentary behavior and work engagement. Hki: Helsingin yliopisto, lääketieteellinen tiedekunta, tutkimusohjelmayksikkö. Lisensiaatintyö, 2017.
http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe201705306948

Lisätietoja
Heli Rautjärvi
LinkedIn: linkedin.com/in/helirautjarvi
Puh: 044 2131 881
e-mail: heli.rautjarvi (at) heltti.fi
Twitter: HeliRautjrvi

 
Edellinen muokkaus: 26.06.2017