Pk-yrityksissä onnistuttiin lisäämään liikkumista ja vähentämään istumista

Pk-yrityksissä onnistuttiin lisäämään liikkumista ja vähentämään istumista

Liike elämään -tutkimus

Vuoden kestäneen Liike elämään -tutkimuksen aikana työntekijöiden päivittäinen liikkuminen lisääntyi työaikana keskimäärin 34 minuuttia ja istuminen väheni keskimäärin 45 minuuttia. Toisaalta vapaa-ajan liikkuminen väheni keskimäärin 11 minuuttia. Liikkumismäärän muutos koko päivän osalta jäi kuitenkin selkeästi plussalle. Suurin osa lisääntyneestä liikkumisesta oli kevyttä, mutta sekin on terveyden kannalta parempi vaihtoehto kuin paikallaanolo.

Tutkimukseen osallistui yhteensä 12 pk-yritystä, joissa oli yhteensä 396 työntekijää. Kuhunkin yritykseen nimettiin kehittämistiimi, jonka tehtävänä oli suunnitella yritykseen toimintamalli henkilöstön liikkumisen edistämiseksi ja istumisen vähentämiseksi. Toimintamallin tuli sisältää työntekijään, työyhteisöön ja organisaatioon kohdistuvia toimenpiteitä. Kehittämistiimejä tuettiin yritys- ja aluekohtaisilla tapaamisilla sekä järjestämällä yrityksissä startti- ja purkupäivät, Aktiivisempi arki -työpaja, kaksi HeiaHeia-kampanjaa ja koulutuspäivä työterveyshuollon toiminnasta.

Yritysten toimintamallit sisälsivät keskimäärin noin seitsemän toimenpidettä, joista suurin osa liittyi istumisen vähentämiseen. Vaikutuksia henkilöstön liikkumiseen ja istumiseen arvioitiin kussakin yrityksessä ennen kehittämistyön alkamista syksyllä 2013 ja kehittämistyön päättyessä syksyllä 2014. Mittareina käytettiin kyselyä, liikemittaria ja liikuntapäiväkirjaa. Yrityksen koko ei vaikuttanut tuloksiin, kuten ei myöskään se, toteutettiinko yrityksessä keskimääräistä enemmän tai vähemmän toimenpiteitä eikä se, oliko toimenpiteet toteutettu kaikilla kolmella (työntekijä, työyhteisö, organisaatio) tai harvemmalla tasolla.

Tutkimus oli osa Valtakunnallisen liikunta- ja urheiluorganisaatio ry:n (Valo, nykyinen Suomen Olympiakomitea) koordinoimaa henkilöstöliikunnan valtakunnallistamishanketta (https://storage.googleapis.com/valo-production/2016/12/liike_elamaan_hankeraportti.pdf). Tutkimusosan suunnittelusta ja arvioinnista vastasivat UKK-instituutti ja Työterveyslaitos. Käytännön toteuttaja oli Valo yhdessä Päijät-Hämeen Liikunta ja Urheilu ry:n, Hämeen Liikunta ja Urheilu ry:n ja Etelä-Savon Liikunta ry:n kanssa. Tutkimusta rahoitti opetus- ja kulttuuriministeriö.

Julkaisu:
Aittasalo M, Livson M, Lusa S, Romo A, Vähä-Ypyä H, Tokola K, Sievänen H, Mänttäri A, Vasankari T. Moving to business - changes in physical activity and sedentary behavior after multilevel intervention in small and medium-size workplaces. BMC Public Health 2017 Apr 17;17(1):319.

Lisätietoja:
Dosentti, erikoistutkija Minna Aittasalo
Puh. 03 2829267, minna.aittasalo (at) uta.fi
UKK-instituutti

Liike elämään – tutkimus henkilöstöliikunnan kehittämiseksi työpaikoilla

Tutkimuksessa autettiin pieniä ja keskisuuria yrityksiä luomaan itselleen henkilöstöliikunnan toimintamalli. Lisäksi arvioitiin kehitettyjen toimintamallien toimivuutta ja vaikuttavuutta.

Lue tutkimus

 
Edellinen muokkaus: 02.05.2017