Elintapaohjauksen vaikuttavuuden arviointi tärkeää

Elintapaohjauksen vaikuttavuuden arviointi tärkeää

Tiedote 12.11.2018

Elintapaohjauksen vaikuttavuuden arviointi tärkeää

VESOTE-hankkeessa on kehitetty elintapaohjauksen vaikuttavuuden seurantaa ja arviointia menestyksekkäästi Satakunnassa ja Pohjois-Pohjanmaalla.


Satakunnan VESOTE-hankkeessa elintapaohjauksen kohderyhminä ovat olleet päihde- ja mielenterveyskuntoutujat, tyypin 2 diabetesta ja muita valtimotauteja sairastavat sekä keuhkoahtaumapotilaat. Elintavat on otettu puheeksi potilailla, joilla on ollut ylipainoa, liikkumattomuutta, unihäiriöitä tai nukkumisvaikeuksia.

Kun asiakas puheeksiottamisen seurauksena on sitoutunut ja motivoitunut elintapamuutokseen, on hänelle tehty mittaukset neljän kuukauden seurantajakson alussa ja lopussa. Mitattavia arvoja ovat olleet pituus, paino, painoindeksi, vyötärön ympärysmitta, elämänlaatu, liikuntapisteiden määrää, ravintotottumuskyselyn arviointipisteet ja unettomuuden haitta-astepisteet. Lisäksi asiakkaille on tehty laboratoriokokeita. Marraskuun alkuun mennessä seurantajakso on päättynyt 20 asiakkaalta.

- Käytännössä lähes kaikissa mittauksissa tulokset ovat parantuneet alku- ja loppumittausten välillä, paljastaa projektisuunnittelija Anne Tarhasaari.

- Neljän kuukauden seuranta-aika on tosin osoittanut myös sen, että laboratoriomittausten arvoissa suunta on ollut ainoastaan lievästi korjaantuva.

Tärkein hankkeen oppi on Tarhasaaren mukaan ollut se, että elintapojen puheeksiottaminen on tärkeää.

- Muutokseen motivointi kannattaa. Asiakkaat ovat olleet tyytyväisiä päästyään seurantaan ja saatuaan elintapaohjausta. Laadukkaamman kirjaamisen myötä terveyden edistämistyö ja elintapaohjaus tilastoituu myös paremmin, Tarhasaari painottaa.

- Lisäksi ohjausta on tehty asiakasta kuunnellen, mikä hieman poikkeaa perinteisen terveysneuvonnan tyylistä, Tarhasaari toteaa.

Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin VESOTE-hankkeessa on kehitetty valtimopotilaiden avokuntoutusta ottamalla käyttöön Tulppa-ryhmätoimintamalli. Tulppa-ryhmässä valtimopotilaat saavat vertaistukea ja perehtyvät sairauden hoitoon, elintapa-asioihin sekä siihen, miten sairauden kanssa voi elää paremmin.

- Tulppa-toimintaa ei aiemmin ole Pohjois-Pohjanmaalla juuri ollut, mutta VESOTE-hankkeen tuella olemme kouluttaneet ryhmänohjaajia ja saaneet ryhmät kunnissa hyvin käyntiin, kertoo terveyden edistämisen koordinaattori Leea Järvi.

- Ryhmät on tuotu lähelle potilaiden arkea, omaan terveyskeskukseen. Siellä on tuttu vertaisjoukko ja tutut vetäjät, jatkaa projektityöntekijä Sirpa Hyyrönmäki.

Ryhmätoiminnan laajentamisen yhteydessä on kehitetty valtimopotilaan hoitopolku, joka menee ruohonjuuritasolle asti.

- Olemme saaneet hoitopolun kulkemaan sairaalasta perusterveydenhuoltoon saakka. Sairaalasta potilaat ohjataan mukaan paikallisiin ryhmiin, Järvi täsmentää.

Tulppa-toimintaan kuuluvat oleellisena osana mittaukset ja seuranta. Ryhmäläisiltä mitataan kehonpaino, vyötärönympärys ja verenpaine sekä veren rasva- ja sokeriarvot. Lisäksi heille tehdään 6 minuutin kävelytesti sekä elämänlaatu-, tupakka-altistus- ja alkoholinkäytönkysely. Mittaukset tehdään toiminnan alussa, kuuden kuukauden jälkeen sekä vuoden päästä. Näin pystytään arvioimaan, onko ryhmätoiminta vaikuttavaa vai ei.

- Vaikka nyt on tehty vasta alkumittaukset, on ryhmien ohjaajilta jo tullut positiivista palautetta. Tulppa-ryhmiin osallistuneilla on nähtävissä merkittävää myönteistä kehitystä elintapamittareissa, joten jo tässä vaiheessa voidaan sanoa, että Tulppa-kuntoutuksella on ollut vaikutusta, Hyyrönmäki toteaa.

- Aiomme myös arvioida, onko ryhmätoiminta vaikuttanut kustannuksiin, kuten esimerkiksi terveyspalvelujen käyttöön, Järvi suunnittelee.

VESOTE-kärkihankkeen hyvät käytännöt on koottu Terveysliikuntauutiset-teemalehteen. Satasoten hankkeesta kerrotaan sivuilla 16-17 ja Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kirjoitus löytyy lehden sivuilta 14-15.

Mikä ihmeen VESOTE?

UKK-instituutin hallinnoima VESOTE-kärkihanke vahvistaa ja kehittää sosiaali- ja terveydenhuollossa vaikuttavaa ja tavoitteellista elintapaohjausta. Hankkeessa on mukana 11 sairaanhoitopiiriä, useita kuntia sekä järjestöjä. Hankkeen tavoitteena on lisätä suomalaisten liikkumista, vähentää istumista, monipuolistaa ravitsemusta ja edistää hyvää unta. Hanke saa rahoituksen sosiaali- ja terveysministeriöltä.
Lue lisää VESOTE-kärkihankkeesta

Kärkihankkeen päätösseminaari

Sosiaali- ja terveysministeriö järjestää torstaina 15.11.2018 Hyvät käytännöt pysyvään käyttöön -kärkihankkeen loppuseminaarin. UKK-instituutin johtaja Tommi Vasankari kertoo VESOTE-kärkihankkeen onnistumisista klo 12.15.

Haastattelupyynnöt:

UKK-instituutti, koulutus- ja kehittämisjohtaja Anne-Mari Jussila, 044 288 2123, anne-mari.jussila(a)uta.fi

Kuva: KKI-ohjelma / Jiri Halttunen

 
Edellinen muokkaus: 12.11.2018