Elintapaohjauksen vaikuttavuuteen tulee panostaa - pelkkä väite ei enää riitä vaikuttavuuden mittariksi

Elintapaohjauksen vaikuttavuuteen tulee panostaa - pelkkä väite ei enää riitä vaikuttavuuden mittariksi

Tiedote 25.10.2018


VESOTE-kärkihankkeessa on tämän ja viime vuoden aikana kehitetty elintapaohjausta sosiaali- ja terveydenhuollossa puolessa Suomessa. UKK-instituutin johtaja Tommi Vasankari esitteli hankehallinnoijana 24.10. Terveysliikuntapäivillä Seinäjoella kärkihankkeen onnistumisia.

- VESOTE-hanke käynnistettiin haastavassa tilanteessa: tarve elintapaohjauksen edistämiselle oli suuri, mutta resursseja oli käytössä aiempaa vähemmän, Vasankari kuvailee. - Suuri kiitos maamme hallitukselle siitä, että tiukasta taloudellisesta tilanteesta huolimatta päättäjillä oli vahva tahtotila elintapaohjauksen kehittämiseen.

VESOTE-hanke on yhdistänyt 10 sairaanhoitopiiriä, useita kuntia ja järjestöjä sekä yksityisiä toimijoita. Hanke on edellyttänyt uudenlaista yhteistyötä ja vaatinut vahvaa sitoutumista keskenään kovin erilaisilta tahoilta.

- Rajallisten resurssien Suomessa on välttämätöntä toimia yhdessä, Vasankari huomauttaa. - Ei ole olemassa yhtä oikeaa tapaa kehittää vaikuttavaa elintapaohjausta, vaan esimerkiksi paikallisia vahvuuksia tulee ehdottomasti hyödyntää ja toiminnalliset realiteetit ymmärtää.

Hankkeessa on koulutettu yli 2000 ammattilaista liikuntaneuvonnan, ravitsemusohjauksen ja uniterveyden verkko-opintojaksoilla. Räätälöidyt koulutukset ovat hyödynnettävissä myös hankkeen päättymisen jälkeen.

- Elintapaohjaajien osaaminen on vahvistunut hankkeen myötä huimasti, vaikka toinen puoli Suomea on toki vielä kouluttamatta, Vasankari korostaa.

VESOTE-hankkeessa on kehitetty myös viestinnän ja kirjaamisen käytäntöjä. Elintapaohjauksessa tarvitaan vahvaa sisäistä ja ulkoista viestintää tiedonkulun parantamiseksi ja uudenlaisten palveluketjujen synnyttämiseksi.

- Kaikilla asianosaisilla tulisi olla pääsy järjestelmiin kirjattuun relevanttiin elintapatietoon, Vasankari toteaa. - Viestintä- ja kirjaamiskäytäntöjen tehostamisen myötä paranisi tietoisuus toisista toimijoista; samalla luotaisiin vankkaa perustaa elintapaohjauksen palvelutarjottimelle.

VESOTE-hanke päättyy vuodenvaihteessa, mutta elintapaohjauksen kehittäminen jatkuu. Seuraavaksi elintapaohjauksessa tulisi keskittyä yksilöllisiin hoitopolkuihin sekä vaikuttavuuden arviointiin.

- Kaikki elintavat eivät ole helposti objektiivisesti mitattavissa, mutta osa niistä on, miksi ihmeessä emme siis hyödyntäisi mittaamista nykyistä paremmin, Vasankari ihmettelee. - Jokainen elintapahoitopolku ei välttämättä ole vaikuttava, saati kustannusvaikuttava. Pelkkä väite ei enää riitä vaikuttavuuden mittariksi, vaan vaikuttavuus tulisi osoittaa jollain muulla tavoin.

28. Terveysliikuntapäivät järjestettiin Seinäjoella 24.-25.10.2018. Ohjelmassa oli puheenvuoroja mm. muutosjohtamisesta, piakkoin julkaistavista kansainvälisistä liikuntasuosituksista, uniterveydestä, ravitsemuksesta, digitalisaatiosta ja kohtaamisesta elintapaohjauksessa. Lisäksi seminaarissa esiteltiin VESOTE-kärkihankkeen hyviä käytäntöjä, jotka on myös koottu Terveysliikuntauutiset-teemalehteen.

Haastattelupyynnöt:

UKK-instituutti, johtaja Tommi Vasankari, 040 505 9157, tommi.vasankari(a)uta.fi
UKK-instituutti, koulutus- ja kehittämisjohtaja Anne-Mari Jussila, 044 288 2123, anne-mari.jussila(a)uta.fi

 
Edellinen muokkaus: 30.10.2018