Elintapaohjaus tulee saada vahvasti mukaan maakunnan palveluihin - Pirkanmaa edelläkävijänä kehittämistyössä

Elintapaohjaus tulee saada vahvasti mukaan maakunnan palveluihin - Pirkanmaa edelläkävijänä kehittämistyössä

Tiedote 31.10.2018

Elintapaohjaus tulee saada vahvasti mukaan maakunnan palveluihin - Pirkanmaa edelläkävijänä kehittämistyössä

Sote- ja maakuntauudistuksessa vastuu sote-palveluiden järjestämisestä on maakunnilla. Pirkanmaan VESOTE-hankkeessa on luotu pohjaa elintapaohjauksen järjestämiselle tulevassa maakuntamallissa, ja mukana ovat olleet kaikki Pirkanmaan kunnat sekä Pirkanmaan sairaanhoitopiiri. Hankkeessa kaikkiaan 150 eri ammattialoja edustavaa työntekijää ovat saaneet lisäkoulutusta elintapaohjauksesta, mikä näkyy suoraan potilastyössä.

- Ohjaustaitoni ovat kehittyneet samalla kun tieto on lisääntynyt, eniten ehkä ravitsemuksesta ja liikunnasta. Myös motivaationi ohjaustyöhön on kasvanut, kertoo TAYSin keuhkosairauksien poliklinikan sairaanhoitaja Tuija Kolu. - Potilaan oikealla kohtaamisella ja kuuntelulla on iso merkitys siihen, miten potilas kokee elintapaohjauksen.

Kolun mukaan varsinkin erikoissairaanhoidossa elintapaohjauksen antaminen on usein haasteellista, sillä siellä fokus on sairauden hoidossa.

- Elintapaohjaus on sekä sairauden hoitoa että terveyden edistämistä. Jos elintapaohjaukseen satsattaisiin enemmän, niin jatkossa monen sairauden hoito tehostuisi ja ennen kaikkea potilaan kokonaisvaltainen hyvinvointi kohenisi. Pitkäjänteisellä kehitystyöllä saataisiin varmasti aikaan myös säästöjä, Kolu arvioi.

VESOTE-Pirkanmaan koordinaatiosta vastaava ylilääkäri Maarit Varjonen-Toivonen pitää erityisen haastavana koulutuksissa opittujen elintapaohjausmallien hyödyntämistä arjen työssä.

- Toimintatapojen muutos arjessa vaatii tuekseen koko työyksikön hyväksynnän ja sitoutumisen, Varjonen-Toivonen toteaa. - Työyksikön yhteisille käytännöille on suuri tarve myös elintapaohjauksen kirjaamisessa. Lisäksi haasteita on esiintynyt elintapaohjauksen alueellisen digitaalisen alustan rakentamisessa.

Varjonen-Toivosen mukaan elintapaohjauksen kehittäminen jatkuu VESOTEn päätyttyä osana alueellista hyvinvoinnin ja terveyden edistämistä.

- Elintapaohjaus tulee linkittää vahvasti sote- ja maakuntauudistukseen: väestötason hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen tulee olla osa maakunnan strategiaa ja alueellista hyvinvointikertomusta. Elintapaohjaus on keskeinen keino näiden toimeenpanossa, Varjonen-Toivonen korostaa.

- VESOTE-hanke on ollut hyvä kimmoke elintapaohjauksen strategiselle kehittämiselle Pirkanmaalla, mutta työsarkaa riittää vielä paljon, Varjonen-Toivonen päättää.

VESOTE-hankkeen hyvät käytännöt on koottu Terveysliikuntauutiset-teemalehteen. Maarit Varjonen-Toivosen kirjoitus "Elintapaohjaus Pirkanmaalla - pohja elintapaohjauksen mallille tulevan maakunnan järjestämisvastuulla olevissa sote-palveluissa" löytyy lehden sivuilta 23-24.

Mikä ihmeen VESOTE?

UKK-instituutin hallinnoima VESOTE-kärkihanke vahvistaa ja kehittää sosiaali- ja terveydenhuollossa vaikuttavaa ja tavoitteellista elintapaohjausta. Hankkeessa on mukana 11 sairaanhoitopiiriä, useita kuntia sekä järjestöjä. Hankkeen tavoitteena on lisätä suomalaisten liikkumista, vähentää istumista, monipuolistaa ravitsemusta ja edistää hyvää unta. Hanke saa rahoituksen sosiaali- ja terveysministeriöltä.
Lue lisää VESOTE-kärkihankkeesta.

Haastattelupyynnöt:

Pirkanmaan sairaanhoitopiiri, ylilääkäri Maarit Varjonen-Toivonen, 050 574 4950, maarit.varjonen-toivonen(a)pshp.fi
UKK-instituutti, koulutus- ja kehittämisjohtaja Anne-Mari Jussila, 044 288 2123, anne-mari.jussila(a)uta.fi

Kuva: KKI-ohjelma / Studio Juha Sorri

 
Edellinen muokkaus: 31.10.2018