Kuuden minuutin kävelytestillä arvioidaan aikuisten kestävyyskuntoa kätevästi ja turvallisesti

Kuuden minuutin kävelytestillä arvioidaan aikuisten kestävyyskuntoa kätevästi ja turvallisesti

Tiedote 2.10.2018


Kuuden minuutin kävelytesti (6MWT, 6-min walk test) on toiminnallisen fyysisen suorituskyvyn mittaamiseen tarkoitettu testi, joka on alun perin kehitetty eri potilasryhmille. Testi on turvallinen suorittaa kenttäolosuhteissa ja kätevä toteuttaa ympärivuotisesti esimerkiksi lyhyellä radalla sisätiloissa. Testin monipuoliset toteutustavat lisäävät testin käytettävyyttä terveydenhuollossa ja liikuntapalveluissa. Testitulos on kuuden minuutin aikana kävelty matka.

Kuuden minuutin kävelytestiä on käytetty kahdessa laajassa suomalaisessa väestötutkimuksessa, joissa se osoittautui toimivaksi ja turvalliseksi kestävyyskunnon arviointimenetelmäksi. Testi soveltuu terveille aikuisille, joilla ei ole reipasta kävelyä estävää sairautta tai oiretta. Tuoreessa tutkimuksessa haluttiin selvittää, voidaanko testillä arvioida luotettavasti myös aikuisten hengitys- ja verenkiertoelimistön suorituskykyä eli maksimaalista hapenottokykyä.

Tutkimuksessa kuuden minuutin kävelytesti toteutettiin sisätiloissa 15 metrin radalla, jota tutkittavat kävelivät edestakaisin kiertäen radan päissä olevia muovikartioita. Tutkittavilla oli testin aikana yllään sykemittari ja pienikokoinen hengityskaasuanalysaattori, joista saatiin tietoa kävelyn aikaisesta sykkeestä ja hapenkulutuksesta. Kuuden minuutin kävelyn jälkeen tutkittavat tekivät lisäksi maksimaalisen juoksumattotestin ylämäkikävelynä, josta saatiin tarkka mitattu tieto yksilön maksimaalisesta hapenottokyvystä.

Naisille ja miehille laskettiin mittaustulosten perusteella ennustemallit maksimaaliselle hapenkulutukselle. Tutkimuksessa kehitetyn ennusteyhtälön tarkkuus on riittävä arvioimaan yksilön maksimaalista hapenottokykyä ja luokittelemaan kestävyyskunnon tason kolmanneksiin iän ja sukupuolen mukaan.

- Tutkimuksen tulokset osoittavat, että kuuden minuutin kävelytesti on luotettava ja turvallinen maksimaalisen hapenottokyvyn arviointimenetelmä terveille, normaalikuntoisille aikuisille, UKK-instituutin testaamisen asiantuntija Ari Mänttäri toteaa.

- UKK-instituutti tarjoaa myös ohjattua verkkokoulutusta uudesta kuuden minuutin kävelytestistä. Koulutus antaa hyvät valmiudet suunnitella, järjestää ja toteuttaa testejä, Mänttäri kertoo.

Kuuden minuutin kävelytestin ohella terveiden aikuisten kestävyyskuntoa voidaan testata perinteisellä kahden kilometrin UKK-kävelytestillä, joka soveltuu erinomaisesti ryhmätestaamiseen. Lue lisää verkkokoulutusmahdollisuudesta.

Alkuperäisjulkaisu:

Mänttäri A, Suni J, Sievänen H, Husu P, Vähä-Ypyä H, Valkeinen H, Tokola K, Vasankari T. Six-minute walk test: a tool for predicting maximal aerobic power (VO₂max) in healthy adults. Clinical Physiology and Functional Imaging 2018. doi: 10.1111/cpf.12525

Haastattelupyynnöt:

UKK-instituutti, tuotepäällikkö Ari Mänttäri, 050 448 5238, ari.manttari(a)uta.fi
UKK-instituutti, koulutus- ja kehittämisjohtaja Anne-Mari Jussila, 044 288 2123, anne-mari.jussila(a)uta.fi

 

 

 
Edellinen muokkaus: 02.10.2018