Seinäjoella puhutaan ensi viikolla elintapaohjauksen hyvistä käytännöistä

Seinäjoella puhutaan ensi viikolla elintapaohjauksen hyvistä käytännöistä

Tiedote 17.10.2018


28. valtakunnalliset Terveysliikuntapäivät järjestetään Seinäjoella 24.–25.10.2018 teemalla Hyvinvoinnin uusi aikakausi – Sinua tarvitaan. Seminaarissa keskitytään erityisesti elintapaohjauksen puheeksiottamisen edistämiseen ja vaikuttavien toimintatapojen levittämiseen sosiaali- ja terveydenhuollossa.

- Elintapaohjaus kuuluu yhä vahvemmin osaksi sairauksien ennaltaehkäisyä, hoitoa ja kuntoutusta. VESOTE-kärkihankkeessa on rakennettu miltei kaksi vuotta elintapaohjauksen poikkihallinnollisia ja vaikuttavia käytäntöjä, jotka saavat Seinäjoella arvoisensa esittelyn, toteaa UKK-instituutin johtaja Tommi Vasankari.

Terveysliikuntapäivät tarjoaa erinomaisen mahdollisuuden osaamisen vahvistamiseen ja verkostoitumiseen yli 200 ammattilaiselle sekä päättäjälle ympäri Suomen.

- Terveysliikuntapäivillä kuullaan eri alojen asiantuntijoiden luentoja mm. motivoivasta ravitsemusohjauksesta, uniterveydestä ja liikuntaneuvonnasta sekä kohtaamisen merkityksestä elintapaohjauksessa, kuvailee UKK-instituutin koulutus- ja kehittämisjohtaja Anne-Mari Jussila.

UKK-instituutti tuo Terveysliikuntapäivät ensimmäistä kertaa Seinäjoelle yhdessä Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin ja Pohjanmaan Liikunta ja Urheilu ry:n kanssa. Yhteistyössä ovat mukana myös kaikki VESOTE-kärkihankkeen toimijat.

Lisätietoa Terveysliikuntapäivistä

Mikä ihmeen VESOTE?

UKK-instituutin hallinnoima VESOTE-kärkihanke vahvistaa ja kehittää sosiaali- ja terveydenhuollossa vaikuttavaa ja tavoitteellista elintapaohjausta. Hankkeessa on mukana 11 sairaanhoitopiiriä, useita kuntia sekä järjestöjä. Hankkeen tavoitteena on lisätä suomalaisten liikkumista, vähentää istumista, monipuolistaa ravitsemusta ja edistää hyvää unta. Hanke saa rahoituksen sosiaali- ja terveysministeriöltä.

Lue lisää VESOTE-kärkihankkeesta

Yhteydenotot ja akkreditoinnit:

UKK-instituutti, koulutus- ja kehittämisjohtaja Anne-Mari Jussila, 044 288 2123, anne-mari.jussila(a)uta.fi

Median edustajat voivat akkreditoitua maanantaihin 22.10. mennessä: anne-mari.jussila(a)uta.fi. Ilmoita vähintään oma nimesi, edustamasi media sekä sähköpostiosoitteesi. Lisäksi toivomme kuulevamme, mistä luennosta tai hyvät käytännöt -sessiosta olet erityisesti kiinnostunut. Tarjoamme median edustajille seminaarikahvit ja -lounaat.

 
Edellinen muokkaus: 17.10.2018