Suojaako korkeampi D-vitamiinitaso iäkkäitä kaatumisilta?

Suojaako korkeampi D-vitamiinitaso iäkkäitä kaatumisilta?

Tiedote 8.10.2018

Riittävä D-vitamiinipitoisuus on välttämätöntä luuston terveydelle, ja monissa tutkimuksissa on osoitettu, että D-vitamiinilisä vähentää myös kaatumisia. Lisäksi aikaisemmat tutkimukset ovat osoittaneet, että D-vitamiinivalmisteesta on eniten hyötyä silloin, kun lähtötaso on matala. Tuoreessa tutkimuksessa vain pienellä osalla tutkittavista naisista seerumin D-vitamiinipitoisuus (S-25OHD) oli alle tavoitetason (50 nmol/L) eikä kenelläkään ollut varsinaista D-vitamiinin puutosta. Siitä huolimatta korkeammasta D-vitamiinitasosta oli selvästi hyötyä kaatumisten ehkäisyssä.

UKK-instituutin kaksivuotiseen DEX-tutkimukseen rekrytoitiin alun perin 400 kotona asuvaa 70–80-vuotiasta naista, jotka satunnaistettiin saamaan päivittäin joko D-vitamiini- tai lumevalmiste. Puolet naisista osallistui lisäksi ohjattuun liikuntaharjoitteluun, joka vähensi kaatumisvammoja yli puolella. D-vitamiinilisällä ei sen sijaan ollut juuri vaikutusta kaatumisvammojen määrään.

Tutkimuksen lisäanalyysissä naiset jaettiin neljään yhtä suureen ryhmään D-vitamiinipitoisuuden mukaan. Lähtötilanteessa naisten D-vitamiinipitoisuus oli suosituksiin nähden riittävä (keskimäärin 68 nmol/L), mutta yksilöllinen vaste D-vitamiinivalmisteeseen oli suuri. Osalla D-vitamiinilisä nosti D-vitamiinipitoisuutta vain vähän ja osalla taas todella paljon (vaihteluväli 5–88 nmol/L). Alimmassa neljänneksessä pitoisuus oli keskimäärin 59 nmol/L ja ylimmässä 105 nmol/L. Enemmistö lumevalmistetta saaneista oli kahdessa alimmassa neljänneksessä, kun taas ohjattuun liikuntaan osallistuneet jakautuivat neljänneksiin tasaisesti.

Neljännesten välillä ei ollut eroa toimintakyvyssä eikä luuntiheydessä, mutta korkeimman D-vitamiinipitoisuuden neljänneksessä kaatumisia sattui noin 40 % vähemmän kuin matalimman pitoisuuden neljänneksessä.

- Aiemmin raportoimme, että D-vitamiinilisä ei juuri vähentänyt sen paremmin kaatumisia kuin kaatumisvammoja. Uudet tutkimustulokset näyttäisivät siten olevan ristiriidassa aikaisempien tulostemme kanssa, koska nyt korkeampi D-vitamiinipitoisuus näytti suojaavan kaatumisilta, UKK-instituutin erikoistutkija Kirsti Uusi-Rasi huomauttaa.

Lisäanalyysin tulokset viittaavat siihen, että vallitseva D-vitamiinipitoisuus voi muuntaa yksilöllistä kaatumisriskiä. Yksilölliset vasteet D-vitamiinilisään tulisi siis voida ottaa huomioon kaatumisten ehkäisyssä. On kuitenkin syytä korostaa, että alkuperäinen tutkimus on satunnaistettu ja kontrolloitu, ja lisäanalyysi taas satunnaistamaton, vaikkakin samasta aineistosta.

Alkuperäisjulkaisu:

Uusi-Rasi K, Patil R, Karinkanta S, Tokola K, Kannus P, Lamberg-Allardt C, Sievänen H. Serum 25-hydroxyvitamin D levels and incident falls in older women. Osteoporosis International 2018. doi: 10.1007/s00198-018-4705-4

Haastattelupyynnöt:

UKK-instituutti, koulutus- ja kehittämisjohtaja Anne-Mari Jussila, 044 288 2123, anne-mari.jussila(a)uta.fi

Tiedotetta korjattu 9.10. klo 9.35: ohjattu liikuntaharjoittelu vähensi kaatumisvammoja, ei kaatumisia.

 

 

Edellinen muokkaus: 09.10.2018