Unettomuuden lääkkeetön hoito jalkautui useampaan sairaanhoitopiiriin

Unettomuuden lääkkeetön hoito jalkautui useampaan sairaanhoitopiiriin

Tiedote 11.10.2018

Unettomuuden lääkkeetön hoito jalkautui useampaan sairaanhoitopiiriin

VESOTE-hankkeen piloteissa on saatu rohkaisevia kokemuksia niin potilaille kuin henkilökunnalle unettomuuden lääkkeettömästä hoidosta. Toimintamallit voivat olla eri puolilla Suomea hyvinkin erilaisia.


Unihäiriöt ja unettomuusoireet ovat väestössä hyvin yleisiä. VESOTE-hankkeessa sekä Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin (HUS) alueella että Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalveluissa (Essote) on lähdetty hakemaan ratkaisuja unettomuuteen lääkkeettömillä hoidoilla. Käypä hoito -suosituksen mukaisia behavioraalisia ja kognitiivisia sekä ryhmämuotoisia hoitoja ei hyödynnetä Suomessa riittävästi, vaikka ne on todettu kustannustehokkaiksi.

HUSin alueella VESOTE-hankkeessa keskityttiin edistämään unettomuuden lääkkeettömän hoidon toimintamallin jalkauttamista osaksi terveyskeskusten palvelua.

- HUSin unihoitajat kouluttivat terveyskeskusten hoitajia unettomuuden lääkkeettömään hoitoon. He tekivät alkuun töitä pareina, jonka jälkeen terveyskeskusten hoitajat vähitellen ottivat vastuuta itselleen, kertoo projektipäällikkö, ylilääkäri Tapani Hämäläinen.

Hoitopolku tähtää unettomuuden tehokkaaseen hoitoon ja seurannaishaittojen ennaltaehkäisemiseen, kuten työ- ja toimintakyvyn ylläpitämiseen, sairastavuuden vähentämiseen sekä lääkeriippuvuuksien ja lääkehaittojen ehkäisemiseen.

- Potilaat ovat olleet hyvin tyytyväisiä saamaansa hoitoon. Iso osa potilaista saa myös apua unihäiriöönsä, sillä jalkautamme näyttöön perustuvaa toimintamallia, Hämäläinen toteaa.

Unettomuuden hoitopolku -toimintamalli perustuu vahvasti eri ammattiryhmien yhteistyöhön terveydenhuollossa.

- Hoitajan rooli on toimintamallissa hyvin keskeinen. Kokemukset ovat olleet erittäin rohkaisevia, mutta ihan helppoa tämäntyyppisen toimintamallin läpivieminen yhteisössä ei ole, Hämäläinen toteaa.

Luonto rauhoittaa

Etelä-Savon VESOTE-hankkeessa toteutettiin sosiaali- ja terveyspalveluissa pilotti unettomuuden lääkkeettömästä hoidosta luontoliikunnan ja mindfulnessin keinoin. Pienryhmään valittiin mukaan mielenterveys- ja päihdepuolen työikäisiä asiakkaita, joilla oli uniongelmia. Ryhmä tapasi kaksi kertaa viikossa kahden kuukauden ajan.

- Liikuimme luonnossa, ja jokaisella kerralla hyödynsimme mindfulness-harjoitteita. Teimme luonnossa esimerkiksi huolenpoisto- ja pelonpoistoharjoituksia, kertoo Essoten mielenterveys- ja päihdepuolen liikunnanohjaaja Jouni Haatainen.

- Moni koki luonnon rauhoittavana. Asiakkaat oppivat ryhmän avulla rentoutumaan, mikä on unihäiriön hoidossa todella tärkeää.

Asiakaspalaute luonnossa järjestetystä uniryhmästä oli erittäin hyvää.

- Ryhmän toiminnasta annettiin paljon positiivista palautetta, ja isolla osalla asiakkaista unettomuuden haitta-aste lieveni merkittävästi, Haatainen toteaa.

Uniryhmätoiminnalla oli vaikutusta myös muuhun henkiseen hyvinvointiin. Ryhmässä mukana olevat henkilöt kärsivät sosiaalisesta ahdistuksesta, mikä korostuu erityisesti sisätiloissa tapahtuvassa toiminnassa. Luonnossa tapahtuvan keskustelun ja liikkumisen koettiin kuitenkin helpottavan ahdistusta.

- Kun ihminen saa unihäiriöön apua, helpottuu muukin elämänhallinta.

VESOTE-hankekoordinaattorina ja ryhmän ohjaajana toiminut Haatainen sai myös itse omaan työhönsä intoa kokeilusta.

- Tämä on ollut minullekin uusi juttu ja erityinen kokemus. Tänä syksynä aloittaneen toisen ryhmän myötä toimintamalli jalostuu koko ajan. Vastaavanlaisia uniryhmiä on tarkoitus jatkaa Essotessa vähintään kerran vuodessa, Haatainen vakuuttaa.

Valtakunnalliset Terveysliikuntapäivät Seinäjoella 24.–25. lokakuuta

Unettomuuden hoitopolku -puheenvuoro pidetään to 25.10. klo 9.45 alkaen. Esiintyjinä kehittämispäällikkö Laura Suojanen, HUS ja projektipäällikkö Teemu Ripatti, Essote.
Lisätietoa Terveysliikuntapäivistä

Mikä ihmeen VESOTE?

UKK-instituutin hallinnoima VESOTE-kärkihanke vahvistaa ja kehittää sosiaali- ja terveydenhuollossa vaikuttavaa ja tavoitteellista elintapaohjausta. Hankkeessa on mukana 11 sairaanhoitopiiriä, useita kuntia sekä järjestöjä. Hankkeen tavoitteena on lisätä suomalaisten liikkumista, vähentää istumista, monipuolistaa ravitsemusta ja edistää hyvää unta. Hanke saa rahoituksen sosiaali- ja terveysministeriöltä.
Lue lisää VESOTE-kärkihankkeesta

Haastattelupyynnöt:

UKK-instituutti, koulutus- ja kehittämisjohtaja Anne-Mari Jussila, 044 288 2123, anne-mari.jussila(a)uta.fi

Kuva: KKI-ohjelma / Jiri Halttunen

 
Edellinen muokkaus: 31.10.2018