Yksilöllisellä liikuntaneuvonnalla apua tyypin 2 diabetesta sairastaville

Yksilöllisellä liikuntaneuvonnalla apua tyypin 2 diabetesta sairastaville

Tiedote 11.9.2018

Yksilöllisellä liikuntaneuvonnalla apua tyypin 2 diabetesta sairastaville

- Liikuntaneuvonnan asiakkailla verensokeriarvot ovat laskeneet liikunnan jälkeen, vyötärö on kaventunut useilla senteillä tai he ovat saaneet jopa perheenjäseniä mukaan kuntosalille liikkumaan, kehuu Siun soten liikuntaneuvoja Tuula Martiskainen.

Näin hyviä tuloksia on saatu aikaan liikuntaneuvonnalla Pohjois-Karjalan Siun soten alueella VESOTE-hankkeessa. Siun soten alueelle palkattiin liikuntaneuvojiksi kaksi fysioterapeuttia tekemään yksilöllistä liikuntaneuvontaa vähän liikkuville tyypin 2 diabetesta sairastaville ja riskiryhmässä oleville. Vajaan parin vuoden aikana liikuntaneuvonnassa on käynyt huikeat 480 asiakasta.

- Olemme etsineet asiakkaille mielekkäitä tapoja liikkumiselle. Tärkeää on ollut ymmärtää ihmisen arki ja selvittää, millainen liikunta juuri hänelle sopii, kertoo liikuntaneuvojista toinen, Arto Vänskä. - Moni on ajatellut, että liikunnan aloittaminen on niin iso askel, ettei ole viitsinyt edes aloittaa. Mutta me etenemme rauhallisesti askel kerrallaan.

Kun sopivan tasoinen liikunta esimerkiksi kuntosalilla tai metsäpolulla on löytynyt, asiakkaat ovat raportoineet myös virkeämmästä olosta ja paremmasta jaksamisesta. Asiakaspalautteiden lisäksi Siun soten VESOTE-hankkeessa toteutetaan samaan aikaan tutkimus, jossa tutkitaan liikuntaneuvonnan vaikuttavuutta osana diabeteksen hoitoa.

Liikuntaneuvojat ovat tehneet tiivistä yhteistyötä muun terveydenhuollon kanssa. He ovat toimineet ennaltaehkäisyn ja hoidon moniammatillisissa työryhmissä sekä järjestäneet mm. elintapa- ja painonhallintaryhmiä yhdessä muiden ammattilaisten kanssa. Käynnissä on lisäksi liikuntaneuvonnan etäpalvelun kokeilu kahden terveysaseman lähipisteellä. Liikuntaneuvonnan toteutuminen ja suunnitelmat kirjataan alueen yhteiseen sähköiseen potilastietojärjestelmään.

- Liikuntaneuvonnalle on ollut selkeä tarve. Neuvonta lähti todella hyvin liikkeelle, koska se koettiin hyödylliseksi heti alusta alkaen, toteaa hankevastaava, professori Tiina Laatikainen Itä-Suomen yliopistosta.

Jotta liikuntaneuvonta saa jalansijan perusterveydenhuollossa, tulee siellä olla rakenteet siihen, miten asiakkaat ohjataan liikuntaneuvontaan ja ketkä ammattilaiset neuvontaa toteuttavat. VESOTEssa sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisille sekä kuntien liikunta- ja vapaa-aikatoimen henkilöstölle on tarjottu elintapaohjauksen verkkokoulutuksia.

- Tavoitteena on, että elintapaohjauskoulutus tulisi pysyväksi osaksi Siun soten koulutustarjontaa heille, joiden työssä se on tavalla tai toisella mukana, Laatikainen kertoo.

Hankkeen jälkeen Siun sotessa liikuntaneuvonta on juurtumassa osaksi avoterveydenhuollon fysioterapeuttien työtä, jolloin ammattilaisille varataan aikaa toteuttaa sitä.

- Kaikkein tärkeintä olisi saada liikuntaneuvonta kiinteäksi osaksi perusterveydenhuollon palvelua, kuten ravitsemusneuvonta on jo pitkään ollut. Vaikka Suomessa on jo liikunnan Käypä hoito -suositus, meillä on vielä pitkä polku edessämme, jotta liikuntaneuvonta olisi keskeinen osa pitkäaikaissairauksien hoitoa, Laatikainen sanoo.

Valtakunnalliset Terveysliikuntapäivät Seinäjoella 24.–25. lokakuuta

Kokemukset liikuntaneuvonnan toteuttamisesta perusterveydenhuollossa ja toiminnan jalkauttaminen avoterveydenhuoltoon -puheenvuoro pidetään torstaina 25.10. klo 9.45 alkaen. Esiintyjänä terveyden edistämisen professori Tiina Laatikainen, Itä-Suomen yliopisto ja Siun sote.
Lisätietoa Terveysliikuntapäivistä

Mikä ihmeen VESOTE?

UKK-instituutin hallinnoima VESOTE-kärkihanke vahvistaa ja kehittää sosiaali- ja terveydenhuollossa vaikuttavaa ja tavoitteellista elintapaohjausta. Hankkeessa on mukana 11 sairaanhoitopiiriä, useita kuntia sekä järjestöjä. Hankkeen tavoitteena on lisätä suomalaisten liikkumista, vähentää istumista, monipuolistaa ravitsemusta ja edistää hyvää unta. Hanke saa rahoituksen sosiaali- ja terveysministeriöltä.
Lue lisää VESOTE-kärkihankkeesta

Haastattelupyynnöt:

Siun sote, VESOTE-hankkeen koordinaattori Eeva Elomäki, 050 343 9136, eeva.elomaki(a)siunsote.fi
UKK-instituutti, koulutus- ja kehittämisjohtaja Anne-Mari Jussila, 044 288 2123, anne-mari.jussila(a)uta.fi

Kuva: KKI-ohjelma / Petteri Kivimäki

 
Edellinen muokkaus: 31.10.2018