Liikuntaneuvonnalla toimintakykyä Pohjois-Pohjanmaalla

Liikuntaneuvonnalla toimintakykyä Pohjois-Pohjanmaalla

Tiedote 16.5.2019

 

Alkuvuodesta 2019 käynnistynyt Voi paremmin - liikuntaneuvonnalla toimintakykyisyyttä Pohjois-Pohjanmaalla -hanke keskittyy liikuntaneuvonnan lisäämiseen palvelupolkuja vahvistamalla. Kohderyhminä ovat lihavat lapset perheineen sekä lihavat aikuiset, jotka kärsivät tuki- ja liikuntaelinsairauksista (tules).

– Tavoitteena on, että kohderyhmissä lisätään omaehtoisen, liikuntasuositusten mukaisen liikunnan määrää ja omaksutaan liikunnallinen elämäntapa, kertoo projektipäällikkö Päivi Hirsso Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiristä.

Liikuntaneuvonta aloitetaan erikoissairaanhoidossa, ja palvelupolut rakennetaan yhteistyössä kunta- ja järjestötoimijoiden kanssa liikuntatoimen, terveydenhuollon sekä järjestöjen palveluihin. Lisäksi liikuntaneuvojien ja muiden ammattilaisten osaamista vahvistetaan verkkokoulutuksella. Hankkeesta vastaa Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin perusterveydenhuollon yksikkö.

UKK-instituutin liikemittari isossa roolissa

Voi paremmin -hanke on osa UKK-instituutin hallinnoimaa Vaikuttavaa liikuntaneuvontaa hallintorajat ylittäen (VALIHY) -kokonaisuutta. Yhteistyötä tehdään esimerkiksi potilaiden liikkumisen sekä paikallaanolon ja unen mittaamisessa, joka toteutetaan UKK-instituutin ExSed-liikemittarilla.

– Liikemittarin keräämää tietoa voidaan seurata reaaliaikaisesti ja samalla todentaa liikuntaneuvonnan vaikuttavuutta, kuvailee projektityöntekijä Sirpa Hyyrönmäki.

UKK-instituutin liikemittaria on hyödynnetty Pohjois-Pohjanmaalla jo vuosina 2017–2018 toteutetussa Vaikuttavaa elintapaohjausta sosiaali- ja terveydenhuollossa poikkihallinnollisesti (VESOTE) -hankkeessa.

– Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirissä on selkeästi tunnistettu, että mittarilla on paljon annettavaa, kehuu UKK-instituutin johtaja Tommi Vasankari.

VESOTE-hankkeella vahva vaikutus

VESOTE-hankkeen aikana Pohjois-Pohjanmaalla syntyi tarve kehittää lihavien tules-aikuispotilaiden ja lasten painonhallintapolkuja, joissa liikuntaneuvonta on olennainen osa hoitoa ja ohjausta.

– VESOTE-hankkeessa perustettiin myös laaja elintapaohjaajien verkosto, jonka kanssa yhteistyötä nyt jatketaan, Hyyrönmäki mainitsee.

UKK-instituutissa VESOTE-hankkeen hyvät kokemukset ja niiden pohjalta syntynyt hanke on otettu tyytyväisenä vastaan.

– On ollut hieno havaita, miten hyvästä aiemmasta yhteistyöstä on ollut apua hankkeen nopeassa käynnistymisessä, Vasankari iloitsee.

– Voi paremmin -hankkeessa on mukana useita kunta- ja järjestökumppaneita, joten tiedossa on tuloksellista ja innovatiivista, hallinnon rajat ylittävää toimintaa.

Haastattelupyynnöt:

PPSHP, projektipäällikkö Päivi Hirsso, 040 032 8013, paivi.hirsso(a)ppshp.fi
PPSHP, projektityöntekijä Sirpa Hyyrönmäki, 040 505 7836, sirpa.hyyronmaki(a)ppshp.fi
UKK-instituutti, johtaja Tommi Vasankari, 040 505 9157, tommi.vasankari(a)ukkinstituutti.fi

 
Edellinen muokkaus: 16.05.2019