Liikunta lisää vaihdevuosi-ikäisten hyvinvointia

Liikunta on hyväksi vaihdevuosi-ikäisille naisille

Tiedote 28.6.2011

Liikunta lisää vaihdevuosi-ikäisten naisten hyvinvointia monella eri osa-alueella, selviää UKK-instituutissa tehdyssä tutkimuksessa. Neljä kertaa viikossa kestävyysliikuntaa harrastaneet naiset kokivat olevansa vähemmän masentuneita ja nukkuvansa paremmin kuin vertailuryhmän naiset, jotka eivät liikkuneet yhtä paljon. Lisäksi kuumien aaltojen koettu määrä väheni liikuntaryhmän naisilla. Mitä enemmän naiset liikkuivat, sitä selvemmin hyvinvointi parani.

Toimintaa haittaavista vaihdevuosioireista kärsii jopa puolet vaihdevuosi-ikäisistä naisista. Naisten vaihdevuosiin liittyvä painonnousu, ikääntymisen mukanaan tuomat muutokset ja elintapojen muutokset saattavat edistää sydän- ja verisuonitauteja.

Oireita lievittävät hormonihoidot, mutta niiden sivuvaikutusten vuoksi tarvitaan lisää tietoa liikunnan vaikutuksista. Liikunnan edullisista vaikutuksista on jo saatu viitteitä, ja uusimmassa suomalaisia väestötutkimuksessa liikunnalla todettiin yhteys myös vaihdevuosien ajoittumiseen.

Menopaussi, elintavat ja liikunta -tutkimuksen (MELLI) tavoitteena oli selvittää, voidaanko kestävyystyyppisellä liikunnalla vähentää vaihdevuosioireita tai niiden haittaavuutta sekä parantaa elämänlaatua ja työ- ja toimintakykyä. Tutkimukseen osallistuneet 176 naista raportoivat päivittäin kuuden kuukauden ajan vaihdevuosioireet ja edeltävän yön unen laadun kännykkäohjelman avulla. Liikuntaryhmään kuuluvat saivat ohjeen toteuttaa kestävyystyyppistä liikuntaa neljä kertaa viikossa. Toteutumista seurattiin tallentavan sykemittarin avulla. Vertailuryhmä liikkui entiseen malliin.


Lisätiedot

Henkilöä ei löydy


puh. 050 464 8482

Julkaisu
Luoto R, Moilanen J, Heinonen R, Mikkola T, Raitanen J, Tomas E, Ojala K, Mansikkamäki K, Nygård C-H. Effect of physical exercise on hot flashes and quality of life- a randomized controlled trial. Annals of Medicine 2011;doi:10.3109/07853890.2011.583674

Open access –julkaisu on luettavissa verkossa: Effect of physical exercise on hot flashes and quality of life- a randomized controlled trial

 

Lisätietoa

Liikunta ja vaihdevuodet >>

 
Edellinen muokkaus: 14.11.2014