Kaatumisten ehkäisy

Kaatumisten ehkäisytietoa iäkkäille ja heidän läheisilleen

Ikoni iäkkäät ja läheiset

Kaatumiset yleistyvät ikääntyessä ja voivat aiheuttaa monenlaisia terveysongelmia, toimintakyvyn heikkenemistä sekä elämänlaadun alenemista.

  • Kaatumiset eivät kuitenkaan kuulu normaaliin ikääntymiseen.
  • Kaatumisia voidaan tehokkaasti ehkäistä, kun puututaan keskeisiin kaatumisten vaaratekijöihin.
  • Liikunta on tehokkain yksittäinen keino ehkäistä kaatumisia.
  • Kaatumisten ehkäisy on tehokasta, kun vaaratekijöihin vaikutetaan yksilöllisen tarpeen mukaan.


Tämä sivuston osio on suunnattu iäkkäille ja heidän läheisilleen. Jos kuulut tähän kohderyhmään, jatka lukemista. Mikäli olet ammattilainen ja etsit tietoa kaatumisten ehkäisystä, tutustu sivustomme KaatumisSeula-osioon.

 

Kaatumiset heikentävät hyvinvointia

Kaatumisten ehkäisy on tärkeää, sillä kaatumisilla on negatiivinen vaikutus terveyteen ja hyvinvointiin. Ehkäisemällä kaatumisia voidaan edistää terveyttä, toimintakykyä ja elämänlaatua.

Kaatumisista voi seurata eriasteisia vammoja, kuten mustelmia, nyrjähdyksiä ja luunmurtumia. Arviolta joka neljäs kaatuminen aiheuttaa hoitoa vaativan vamman. Ehkäisemällä kaatumisia voidaan myös ehkäistä kaatumisista seuraavia vammoja.

Kaatumiset voivat heikentää terveyttä, vaikka ne eivät aiheuttaisi loukkaantumisia. Kaatumisiin voi liittyä kaatumisen pelkoa. Pelko kaatumisesta saattaa hankaloittaa päivittäisistä toiminnoista suoriutumista ja vähentää sosiaalista kanssakäymistä, heikentää toimintakykyä ja elämänlaatua sekä itsenäisen elämän edellytyksiä. Tämä johtaa kohonneeseen kaatumisvaaraan. Kaatumispelosta syntyykin helposti toimintakykyä heikentävä ja kaatumisvaaraa lisäävä noidankehä. Toimintakykyä ylläpitämällä voidaan vähentää kaatumisen pelkoa ja parantaa kokonaisvaltaista hyvinvointia.

 

Lue lisää

 

Osion asiantuntija projektipäällikkö, erikoistutkija Saija Karinkanta
Osion sisältöjen kokoaminen gerontologian ja kansanterveystyön opiskelija Hanna Lankia

 
Edellinen muokkaus: 17.04.2020