Kaatumisten vaaratekijät

Kaatumisten vaaratekijät

Iäkäs mies nousee tuolilta

Kaatumisille on olemassa useita eri vaaratekijöitä. Osaan vaaratekijöistä, kuten ikään, joihinkin perinnöllisiin sairauksiin ja aiempiin kaatumisiin, ei voida vaikuttaa. Suurimpaan osaan vaaratekijöistä voidaan kuitenkin vaikuttaa. Kun kaatumisten taustalla olevat vaaratekijät selvitetään ja niihin puututaan, voidaan kaatumisia ehkäistä.

Henkilöön itseensä liittyvät vaaratekijät

 • sairaudet
 • heikentyneet muisti- ja ajattelutoiminnot
 • heikentynyt liikkumis- ja toimintakyky
 • alentunut tasapaino ja lihasvoima
 • heikentynyt näkö ja kuulo
 • heikentynyt pidätyskyky
 • kaatumisen pelko

Ulkoiset vaaratekijät

 • jotkin lääkkeet ja monilääkitys
 • kodin vaaranpaikat
 • kodin ulkopuoliset vaaranpaikat
 • huonot jalkineet
 • alkoholin käyttö

Tilannetekijät

 • kiiruhtaminen
 • huolimattomuus
 • ”turhien" riskien ottaminen
 • liiallinen varoivaisuus
 • omien voimavarojen yliarviointi
 • levottomuus
 • heikentynyt vireystila
 • riittämätön energiansaanti
 • nestehukka
 

Listaus perustuu IKINÄ-oppaan luokitteluun kaatumisten vaaratekijöistä (IKINÄ-opas, Iäkkäiden kaatumisten ehkäisy, Satu Pajala, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos).

Katso myös

 

Kaatumisvaaran arviointi

Ikääntyessä kaatumisvaaran arviointi on tärkeää. Kun tiedät oman tai läheisesi kaatumisvaaran ja kaatumisten vaaratekijät, on kaatumisen riskiin helpompi vaikuttaa.

Kaatumisvaaraa voidaan arvioida terveydenhuollossa erilaisilla menetelmillä. Kaatumisvaaran arviointiin on myös olemassa itsearviointilomakkeita. Esimerkiksi Kaatumisvaaran itsearviointilomakkeen ja Kaatumisvaaran itsearviointilomakkeen käyttöohjeen avulla voidaan karkeasti arvioida kaatumisen riskiä.

Kaatumisvaaran itsearviointilomake on kehitetty KaatumisSeula-hankkeen yhteydessä. Lue lisää KaatumisSeulasta.

 

 
Edellinen muokkaus: 12.11.2018