Liikuntavammojen ehkäisy

Liikuntavammojen ehkäisy: riskien tunteminen ja ennakointi

Liikuntavammojen ajatellaan usein olevan sattumaa. Suuri osa liikuntavammoista olisi kuitenkin ennaltaehkäistävissä. Liikuntavammoja voidaan vähentää tiedostamalla liikuntaan liittyvät riskit. Eri liikuntamuodoissa tapahtuvien tyypillisten vammojen ja niille altistavien tekijöiden tunteminen auttaa.

Liikuntaturvallisuus

Ylilääkäri Jari Parkkari Tampereen Urheilulääkäriasemalta pureutuu videolla liikkumisen turvallisuuteen (34 s, YouTube).

 

Liikuntavammojen ehkäisyn vaiheita voidaan selittää van Mechelenin (1992) mallin mukaan. Ensimmäisessä vaiheessa (1) selvitetään mitä vammoja kussakin liikuntamuodossa syntyy ja kuinka vakavia ne ovat. Tämän jälkeen (2) tutkitaan, miten nämä vammat tapahtuvat ja mitkä tekijät altistavat näille vammoille. Kahden ensimmäisen vaiheen pohjalta (3) suunnitellaan keinot vammojen ehkäisyyn ja lopuksi (4) arvioidaan kehitetyn ehkäisymenetelmän teho.

Urheiluvammojen ehkäisyn vaiheet

Liikuntavammoille altistavat riskitekijät voidaan jakaa kahteen ryhmään:

 1. sisäiset eli liikkujasta itsestään johtuvat tekijät
 2. ulkoiset eli liikuntamuodosta ja olosuhteista johtuvat tekijät.

Osa riskitekijöistä on pysyviä, mutta moniin tekijöihin, esimerkiksi liikkujan fyysiseen kuntoon, liiketaitoihin ja suojavarusteisiin, on mahdollista vaikuttaa.

Liikuntavamman synnyn taustalla on usein tapahtumaketju, jossa ovat mukana liikkuja, häneen vaikuttavat ulkoiset tekijät, jokin vamman laukaiseva tekijä sekä näiden kaikkien yhteisvaikutus.

Sisäiset riskitekijät

Fyysiset ominaisuudet

 • Ikä
 • Sukupuoli
 • Kehonkoostumus
 • Ruumiinrakenne
 • Aikaisemmat vammat
 • Yleinen terveys
 • Ravitsemustila
 • Lihasvoima
 • Kestävyyskunto
 • Liikkuvuus
 • Kehonhallinta
 • Yleiset liiketaidot
 • Motoriset kyvyt

Psyykkiset ominaisuudet

 • Persoonallisuus
 • Motivaatio
 • Stressinsietokyky
 • Keskittymiskyky
 • Riskinotto
 • Elämänhallinta

Ulkoiset riskitekijät

Liikunnan luonne

 • Liikuntamuoto
 • Liikunnan kokonaismäärä
 • Liikunnan intensiteetti
 • Harjoittelun vaihtelu
 • Kilpailu
 • Lajin säännöt
 • Taktiset tekijät

Ympäristö ja olosuhteet

 • Sisällä vai ulkona
 • Sääolosuhteet
 • Liikunta-alusta
 • Vuodenaika
 • Vuorokaudenaika
 • Suojavarusteet ja välineet
 • Jalkineet ja vaatetus
 • Ihmisten toiminta
 • Lepo ja uni
 • Ravitsemus

(Vammoille altistavat riskitekijät. Mukailtu van Mechelenin 1992 mallista. )

 

Katso video liikuntatapaturmien ehkäisystä ja liikuntavammojen hoidosta

Liikuntaturvallisuus. Terve koululainen -hankkeen tietoisku, kesto 2 min. 

 

Katso muut hankkeen tuottamat animaatiovideot

 

/LB

Liikunta vammojen ehkäisyssä

Varusteet

Lepo ja ravitsemus

Liikuntavammojen ensiapu

Liikuntatapaturmat Suomessa

Tietoa liikuntatapaturmien yleisyydestä

 
 
Edellinen muokkaus: 11.09.2019