Varusteet

Oikeanlaiset varusteet lisäävät turvallisuutta

Liikuntavammojen ehkäisemiseksi on syytä ottaa huomioon liikuntavarusteet ja ympäristö. Varusteiden tulee vastata liikuntamuodon ja lajin vaatimuksia. Vaatetus ja jalkineet tulee valita olosuhteet huomioiden liikkujalle itselleen sopiviksi.

Liikkumisalusta vaikuttaa myös liikunnan turvallisuuteen. Liian kova liikkumisalusta edesauttaa esimerkiksi juoksijoilla rasitusvammojen syntymistä. Ympäristön osalta myös vuodenajat ja pimeys pitää Suomen leveysasteilla huomioida liikkumaan lähdettäessä.

Liikunnassa on käytettävä liikuntamuotoon tarpeellisiksi katsottuja, asianmukaisessa kunnossa olevia suojavarusteita. Riskialttiissa lajeissa kypärän käyttö on ehdotonta. Myös silmien suojaus silmävammoille alttiissa lajeissa (kuten sählyssä ja salibandyssä) on tärkeää.

Suojavarusteiden valinnassa on hyvä ottaa huomioon liikkujan aiemmat vammat ja vamma-alueiden kudosten mahdollinen heikkous. Esimerkiksi nilkan nyrjähdykset uusiutuvat erittäin helposti. Ulkoisilla niveltuilla on tutkimuksissa todettu olevan etenkin nilkkavammojen uusiutumiselta suojaavaa vaikutusta.

/LB

 
Edellinen muokkaus: 15.12.2014