Paikallaanolon vähentäminen

Paikallaanolon vähentäminen istumatyössä

Seisomatyöpisteet ovat toimiva keino vähentää istumista työpaikoilla. Korkeussäädettävien pöytien käytöstä on melko paljon lyhytaikaista käyttötietoa. Niiden käyttö on vähentänyt työpäivän aikaista istumista keskimäärin puolesta tunnista puoleentoista tuntiin. Uudet työpisteet eivät näytä heikentävän työsuoritusta, mutta toistaiseksi on vain niukasti tietoa siitä, miten säädettävä työpiste vaikuttaa pidemmän ajan kuluessa työtehoon ja pitkäaikaissairauksien vaaratekijöihin.

Myös erilaiset istuimet, kuten satulatuolit ja jumppapallot, mahdollistavat vaihtelevammat työskentelyasennot kuin tavallinen toimistotuoli. Lisäksi tietokoneisiin voi lähettää viestejä, joissa kehotetaan tauottamaan istumista.

Työpaikan organisatorisia muutoksia ovat esimerkiksi seisoma- ja kävelykokoukset tai ruokailu- ja kahvitaukojen viettäminen seisomapöydän ääressä. Vähiten kustannuksia lienee siitä, että tulostin sijoitetaan kauemmas työpisteestä.

Koululuokissa seisomatyöpisteiden käyttö vähentää koululaisten istumisaikaa, lisää seisomista ja jonkin verran myös liikkumista. Myös liikunnalliset oppitunnit näyttäisivät lisäävän liikkumista. Samalla ne kohentavat oppimistuloksia, kuten esimerkiksi tehtävistä suoriutumista ja arvosanojen nousemista.

Päivittäisten työskentelytapojen muuttaminen, niin että istumista tauotetaan ja paikallaanoloa vähennetään, ei tapahdu nopeasti, koska kyse on käyttäytymisen muutoksesta. Toimenpiteet työpaikoilla kannattaa kuitenkin kohdentaa nimenomaan paikallaanolon vähentämiseen, koska pelkkien liikkumisen lisäämistoimien ei ole todettu vähentävän paikallaanoloa yhtä tehokkaasti.

 

 

Sosioekologiset mallit avuksi istumisen vähentämiseen

Terveyttä edistettäessä lähtökohtana ovat niin sanotut sosioekologiset mallit. Niiden mukaan terveyskäyttäytymiseen, kuten liikkumiseen ja paikallaanoloon, vaikuttavat sekä yksilölliset tekijät että sosiaalinen ja fyysinen ympäristö ja poliittinen päätöksenteko.

Lue lisää istumisen vähentämisen malleista eri-ikäisille

 

 

 

 

 
Edellinen muokkaus: 29.05.2018