Ikäkaudet

Liikunnan fysiologiset vaikutukset ovat erilaisia eri ikäkausina

Dex-jumppa

Liikunnalla on positiivisia vaikutuksia kaiken ikäisille.

  • Lapsilla ja nuorilla liikunta vaikuttaa erityisesti tuki- ja liikuntaelimistön kehittymiseen ja liikuntatottumusten muotoutumiseen.
  • Aikuisten ja ikääntyvien terveyden ylläpitämisessä liikunnan vaikutukset ovat kiistattomat. Liikunta ehkäisee kansansairauksia ja ylläpitää  fyysistä toimintakykyä.

 

 

Liikunta vaikuttaa lasten ja nuorten kehitykseen

Liikunta helpottaa vaihdevuosioireita

Liikunta ja iän tuomat muutokset

Liikunta iäkkään arjessa

 

 
Edellinen muokkaus: 04.06.2015