Tuki- ja liikuntaelimistö

Riittävä terveyskunto auttaa selviytymään arjen toimista

Terveyskuntoon kuuluvat sellaiset fyysisen kunnon osatekijät, joilla on yhteys terveyteen tai fyysiseen toimintakykyyn – tai molempiin.

Terveyskunto koostuu tuki- ja liikuntaelimistön kunnosta sekä motorisesta kunnosta eli liikehallintakyvystä. Yhdessä ne vaikuttavat liikuntaelimistön toimintakykyyn.

Liikunta vaikuttaa myönteisesti niin terveyskuntoon kuin terveyteenkin ja liikunnan puute puolestaan kielteisesti. Kun ihmisellä on riittävä terveyskunto, hän selviytyy arkipäivän toiminnoista liikaa väsymättä. Huono kunto altistaa sairauksille ja toiminnan rajoituksille.

Liikuntaelimistön toimintakykyyn vaikuttavat tekijät

 

Liikuntaelimistön toimintakyky

 

Tuki- ja liikuntaelimistön kunto

Liikehallintakyky eli motorinen kunto

Liikuntaelimistön toimintakyky

Liikunnan vaikutukset luustoon

Venyttely ylläpitää ja parantaa notkeutta

Säännöllinen staattinen venyttely parantaa suorituskykyä

 

Kuvan lähde

Suni J., Vasankari T.: Liikuntaelimistön kunto ja fyysinen toimintakyky. Kirjassa: Fogelholm M, Vuori I, Vasankari T, toim. Terveysliikunta, HKI: Duodecim, 2011: 35 – 36

 

 

 
Edellinen muokkaus: 18.05.2015