Liikunta ja painonhallinta

Liikunta auttaa painonhallinnassa

Painonhallinta ja liikunta UKK-instituutti

Säännöllinen liikunta on hyvä apu painonhallintaan. Tutustu aiheeseen artikkeleista, joihin pääset sivun vasemman reunan linkeistä. Artikkelit perustuvat UKK-instituutin Terveysliikunnan tutkimusuutisiin 2008, jonka teema on Liikettä lihavuuteen.

Kehon koostumus ja ylipaino

Lääketieteen tohtori Katriina Kukkonen-Harjula valottaa ylipainon terveysvaaroja sekä ravinnon ja liikunnan merkitystä painonhallinnassa (1:14, YouTube).

 

Aikuisten paino määritellään painoindeksillä, BMI:

BMI < 18,5 alipaino
BMI 18,5-24,9 ihannepaino
BMI 25-29,9 lievä lihavuus
BMI 30-39,9 vaikea lihavuus
BMI ≥ 40 sairaalloinen lihavuus


Lasten ja nuorten painodiagnoosi tehdään mm. neuvolassa ja kouluterveydenhuollossa. Se perustuu pituuteen suhteutetun painon, eli pituuspainon, määrittämiseen. Pituuspaino tarkoittaa painoa suhteessa samaa sukupuolta olevien samanpituisten lasten keskipainoon.

Ylipaino on kyseessä, kun

  • alle kouluikäisen lapsen pituuspaino on 10 %
  • kouluikäisen pituuspaino on 20 %

Lihavuus on kyseessä, kun

    • alle kouluikäisen lapsen pituuspaino on 20 %
    • kouluikäisen pituuspaino on 40 %

Lisätietoa

Lasten (2–18-vuotiaiden) painoindeksin (ISO-BMI) laskuri / Terveyskirjasto

Sydänliiton BMI-laskuri

Aikuisten lihavuuden Käypä hoito -suositus, 2013


Kirsi Pietiläinen, Pertti Mustajoki, Patrik Borg (toim.). Lihavuus. Hki: Duodecim, 2015

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Kansallisen lihavuusohjelman ohjelmaryhmä. Lihavuus laskuun: hyvinvointia ravinnosta ja liikunnasta : kansallinen lihavuusohjelma 2012-2015.

 
 
Edellinen muokkaus: 06.03.2018