Lihavuus heikentää ikääntyneen toimintakykyä

Lihavuus heikentää ikääntyneen toimintakykyä

Lihavuus aiheuttaa ikääntyneille osin samoja terveydellisiä haittoja kuin nuoremmillekin ikäryhmille. Ylipainoisen verenpaine kohoaa, aikuistyypin diabetes voi puhjeta, sydän- ja verenkiertoelimistössä ilmenee sairauksia, nivelrikko tai virstanpidätysvaikeudet voivat mutkistaa elämää. Vielä merkittävämpää on kuitenkin lihavuuden epäsuotuisa vaikutus toimintakykyyn ja elämänlaatuun.

Ikääntyessä fyysinen toimintakyky heikkenee muun muassa lihasmassan vähetessä, lihasvoiman heikentyessä ja nivelvaivojen lisääntyessä. Lihavuus näyttää kiihdyttävän tätä prosessia ja vaikeuttaa itsenäisestä elämästä selviytymistä ja altistaa siten myös laitoshoitoon joutumiselle.

Toimintakyvyn heikkenemistä voi ehkäistä

Ikääntyneiden lihavuuden hoidossa pyritään ensisijaisesti painonhallintaan. Ikääntyneiden painonhallinnan ja laihdutuksen peruspilareita ovat elintapamuutokset: riittävästi liikuntaa ja ruokavalio kuntoon.

Liikuntaharjoittelussa on tärkeää:

  • lihasvoiman vahvistaminen
  • kestävyyden lisääminen
  • tasapainon harjoittaminen.

Liikkuminen on hyvä suhteuttaa ihmisen suoritus- ja toimintakykyyn. Vähän liikkuneen on syytä aloittaa kevyistä ja kuormitukseltaan vähäisistä harjoituksista. Kunnon kasvaessa siirrytään rasittavampiin kuormituksiin.

Ikääntyneen ravintoon kuuluvat oleellisesti:

  • riittävä proteiinimäärä (1,0 g/painokilo päivässä)
  • riittävä kalsiumin saanti (1500 mg/päivä)
  • D-vitamiinin saannin varmistaminen monipuolisen ruoan sekä tarvittaessa monivitamiini- ja kivennäisainelisien avulla
  • energiansaannissa 800 kilokaloria päivässä ei saa alittua.


Toimintakyvyn ylläpitäminen liikunnan avulla on erityisen tärkeää. Maltillinen laihduttaminen yhdistettynä hyvin suunniteltuun liikuntaharjoitteluun voi hyödyttää erityisesti niitä ikääntyneitä, joilla toimintakyvyn vaikeuksia on jo ilmaantunut. Hoitovalinta on kuitenkin syytä tehdä yksilöllisesti ottaen huomioon ikääntyneen terveydentila ja elämäntilanne kokonaisuudessaan.

 

Lähteet

Terveysliikunnan tutkimusuutiset. Liikettä lihavuuteen, 2008

Lisätietoa

Ikääntyneiden lihavuus. Teoksessa: Pietiläinen K, Mustajoki P, Borg P, toim. Lihavuus. Hki: Duodecim, 2015:307-313

 
 
Edellinen muokkaus: 06.05.2015