Liiku lapsen kanssa

Liiku lapsen kanssa!

Lapsen normaalipainoisuus on terveystavoite, josta on hyötyä koko elämän ajan.

Lihavan lapsen painonpudotus terveellisen ravinnon ja riittävän liikunnan avulla tuo lapsen elämään jokapäiväistä iloa. Painon pudotessa myös kömpelyys ja kiusatuksi tuleminen vähentyvät. Lapselle lihavuudesta aiheutuvista haitoista keskeisiä ovat juuri psyykkiset ja sosiaaliset ongelmat.

Lapsen painonpudotus ei aina ole tarpeen, sillä lapsen kasvaessa pituuden ja painon suhde normaalistuu. Päällimmäisenä tavoitteena tulisi olla, että lapsi oppii hallitsemaan painoaan koko elämänsä ajan.

Liikuntaa iän mukaan

Liikunta tuottaa myönteisiä kokemuksia, kun se vastaa liikkujan edellytyksiä, tarpeita ja odotuksia.

Liiku lapsen kanssa hänen toiveittensa ja ikänsä mukaisesti.

 • Toimintaleikkejä 1–3,5-vuotiaana
  Lapsi oppii motorisia perusvalmiuksia kuten kävelyn ja kiipeämisen. Lapsi voi toistaa samaa motorista suoritusta, tuolille kiipeämistä tai pallon heittoa, lukemattomia kertoja. Yhdistä liikkumiseen satuja ja leikkejä, joiden avulla lapsi oppii tunteita ja sosiaalisia taitoja.
 • Sääntöjä sisältäviä leikkejä 4–6-vuotiaana
  Tässä iässä liikkeitä opitaan yhdistelemään ja lasten suoritustaso alkaa kohota. Polttopallo, hippa ja muut pihaleikit sekä luistelu ovat liikunnallistenkin taitojen hiomista ja hyvää rasitusta lihaksille ja luustolle.
 • Paranna kestävyyttä 10–12-vuotiaana
  Yli 10-vuotiaana lapsen kestävyys kehittyy ja hänen kanssaan voi lähteä pitemmälle hiihto- tai juoksulenkille.
 • Murrosiässä
  Nuoren hormonitoiminnan muutokset sekä lihasmassan ja raajojen kasvu nopeuttaa lapsuudessa syntyneiden liikemallien muutoksia. Liiku säännöllisesti nuoren kanssa. Liikemallit ohjelmoituvat uudelleen ja kosketus omaan vartaloonsa säilyy paremmin. Tässä iässä vähäinen aktiivisuus tuottaa helposti liikakiloja.

Koko perhe liikkeelle

Koko perheen yhteinen liikunta on hyvä keino saada nuori ja aikuiset liikkeelle. Liikunnasta tulee samalla tärkeä perheen sosiaalisen kanssakäymisen tapa. Kokeile uusia, nuorelle mieluisia lajeja: aloittakaa samalta viivalta ja nauttikaa niin kommelluksista kuin saavutuksistakin!

Jos perheessä on sairas tai vammainen jäsen, liikunta pitää soveltaa tarvittaessa hänen mukaansa, liikkumatta ei tarvitse olla. Soveltaminen voi tarkoittaa esimerkiksi liikunnan apuvälineiden käyttöä, ohjeiden ja sääntöjen yksinkertaistamista ja liikunnan ajallisia rajoituksia. Liikuntapaikkojen esteettömyys on yksi tasa-arvoisen liikunnan harrastamisen perusedellytys.

Aikuinen on toiminnallaan lapselle tärkeä roolimalli liikuntaan suhtautumisessa. Perheen elämäntavat ja tottumukset opitaan jo varhain. Liikkujan malli saadaan kotoa. Perheliikunta-ajatuksen mukaisesti liikkuvan lapsen takana on liikkuva aikuinen - siis koko perhe yhdessä liikkumaan!

Elintapojen muutos koko perheessä

Lihavuuden pysyvyyteen vaikuttavat lapsen ikä, lihavuuden aste ja vanhempien lihavuus. Lihavien lasten vanhemmat ovat usein ylipainoisia tai lihavia. Vanhemmat ja lapset voivat yhdessä ehkäistä lihavuuden aiheuttamia terveysriskejä liikkumalla koko perheen voimin. Vanhemmat päättävät, mitä perheissä syödään ja mitä harrastetaan. Vanhempien liikkumattomuus on malli lapselle, samoin vanhempien hyöty- ja vapaa-ajan liikkuminen.

Lapsen kanssa voi sopia muiden arjen puuhien, esimerkiksi tv:n katselun tai tietokoneen ääressä istumisen rajoittamisesta. Yksi kaksi tuntia päivässä riittää, jotta aikaa jää liikkumiseen. Runsas istuminen ruudun ääressä liittyy nuorilla pojilla lihavuuteen ja keskivartalolihavuuteen riippumatta liikunnan harrastamisen määrästä. Liikuntasuositus kouluikäisille on yhdestä kahteen tuntiin päivässä.

Liikunta on tärkeää pienestä pitäen lapsen luuston ja motoristen taitojen kehittymiselle. Liikkuminen auttaa lasta kehittymään kestävämmäksi ja taitavammaksi.

Ravitsemustottumuksia voi muuttaa terveempiin esimerkiksi itse tehdyillä jogurteilla ja pizzoilla, jolloin rasvan ja sokerin määrää voi alentaa kaupan tuotteisiin nähden. Tavoitteet ja kannustimet auttavat tapojen muuttamisessa.

 

Lähteet
Terveysliikunnan tutkimusuutiset: Lasten liikunta. UKK-instituutti,2006
Porukalla. Toim. Sirpa Arvonen. Hki: Edita, 2004.
Mahtavat muksut. Ravitsemusterapeuttien yhdistys ry, 2008

/TR

 
Edellinen muokkaus: 06.05.2015