Astma

Astmaatikolle sopii kevyt liikunta

UKK-institutti ryhmä kävelyllä


Astma ja keuhkoahtaumatauti eivät ole esteitä liikunnan harrastamiselle. Sopiva liikunta parantaa peruskuntoa, vähentää rasitusperäisiä hengitystieoireita ja jopa estää sairauden etenemistä.

Rasittavaa liikuntaa hyvä välttää

Astmaatikoille ja keuhkoahtaumatautia sairastaville on turvallista ja suositeltavaa kevyt- ja kohtuutehoinen liikunta. Se kehittää hengitys- ja verenkiertoelimistön kestävyyttä sekä suorituskuntoa. Hengitysteiden supistumisriski lisääntyy liikunnan rasittavuuden ja hengittämisen määrän kasvaessa. Siksi keuhkosairaiden tulisi välttää usein toistuvia maksimaalisia sekä rasittavia, pitkäkestoisia liikuntasuorituksia.

Lämmittely ennen liikuntaa, rasituksen kuormittavuuden vaihtelu ja lyhyet lepojaksot liikunnan aikana vähentävät hengitystieoireilua.

Huomiota liikuntaympäristöön

Liikkumisympäristössä ei saisi olla suuria pöly-, siitepöly- ja saastepitoisuuksia tai tupakan savua. Paljon klooria sisältävä uimavesi ei ole hyväksi. Pakkasliikuntaan sopii varta vasten kehitetty hengityssuojain. Kovalla pakkasella kannattaa jäädä sisälle, ja muutoinkin ylävartalon jäähtymistä pitää välttää.

Tarvittaessa lääkärin apua

Astmaa tai keuhkoahtaumatautia sairastaville sopivat lajit, joissa liikunnan voi keskeyttää nopeasti ja turvallisesti. Hengitystieoireilun lisääntyessä tai sairauden tunteen ilmaantuessa liikunnan harrastamista ja sen rasittavuutta tulee vähentää. Hengitystieinfektion sairastamisen jälkeen varovainen liikunta tulisi aloittaa vasta viikko parantumisen jälkeen.

Lääkäri varmistaa sekä hoitavan että oireita helpottavan lääkkeen oikean annostelun. Lääkärin puoleen kannattaa kääntyä myös silloin, kun lisääntynyt hengitystieoireilu pitkittyy tai kun ilmaantuu muita poikkeavia rintatuntemuksia.

Lähde
Parkkari J.: Liikunnan turvallisuus. Kirjassa: Fogelholm M, Vuori I, Vasankari T, toim. Terveysliikunta. 2. uud. p. Hki: Duodecim, 2011: 236-246.

 

Lisätietoa

Käypä hoito -suositus liikunnasta Astma ja liikunta

Käypä hoito -suositus potilaalle Astma

 

 

 
Edellinen muokkaus: 02.05.2017