Syöpä

Liikunta pienentää syöpäriskiä

Syöpä ei ole vain yksi sairaus, vaan monta sairautta, joissa geneettiset ja ympäristötekijät vaikuttavat yhdessä ja erikseen.
Suomessa todetaan vuosittain yli 20 000 uutta syöpätapausta.

Naisilla yleisin syöpä on rintasyöpä, miehillä puolestaan eturauhassyöpä. Paksusuolen syöpä on naisilla toiseksi yleisin ja miehillä kolmanneksi yleisin syöpä.

Liikunta ehkäisee syöpää monien mekanismien kautta 

Lihavuus ja vähäinen liikunta lisäävät todennäköisyyttä sairastua useaan syöpätyyppiin. Tutkimuksissa on löydetty eniten näyttöä siitä, että liikunta ennaltaehkäisee paksusuolen syöpää, rintasyöpää ja kohdun runko-osan syöpää.

Liikunta ehkäisee syöpää monien mekanismien välityksellä. Liikunta voi vähentää syöpäriskiä sekä parantamalla painonhallintaa että itsenäisten, painosta riippumattomien vaikutusten ansiosta.

Liikunta ehkäisee syöpää:

 • aiheuttamalla mekaanisia muutoksia suolen ja keuhkojen toimintaan
 • vaikuttamalla energiatasapainoon ja painonhallintaan
 • vaikuttamalla immuunivasteeseen, hormonitalouteen ja DNA-muutoksiin
 • vaikuttamalla suoraan kasvaimeen tai sen esiasteeseen.

Mitä enemmän liikuntaa, sitä vähemmän paksusuolen syöpää 

Liikunnan yhteyttä paksusuolen syöpään on tutkittu yksittäisistä syövistä eniten.

Liikunnan arvioidaan vähentävän paksusuolen syöpää keskimäärin 40 prosenttia riippumatta siitä, mikä ihmisen painoindeksi on. Lisäksi on arvioitu, että noin 13 prosenttia paksusuolen syövistä johtuu nimenomaan vähäisestä liikunnasta.

Tutkimuksissa on havaittu selkeä annos-vastesuhde: mitä enemmän harrastetaan liikuntaa, sitä vähemmän on paksusuolen syöpää. Annos-vastesuhde riippuu sekä liikuntaan käytetystä ajasta että liikunnan kuormittavuudesta; erityisesti rasittava liikunta (MET 6–10) suojaa paksusuolen syövältä.

Suositeltava paksusuolen syövältä suojaava liikunta on:

 • pitkäaikaista. On tärkeää aloittaa liikunta varhain, mieluiten jo lapsuudessa tai nuoruudessa. Erityisesti pitkäaikainen liikunnan harrastaminen pienentää paksusuolen syövän riskiä.
 • usein toistuvaa. Suositeltavaa on liikkua joka päivä tai vähintään viitenä päivänä viikossa.
 • kohtuukuormitteista (45 minuuttia päivässä) tai rasittavaa (MET 6–10, 35 minuuttia päivässä).

Rintasyövän ehkäisemiseksi liikuntaa lähes päivittäin 

Liikunnan on havaittu vähentävän sekä ennen vaihdevuosia että niiden jälkeen ilmaantuvan rintasyövän riskiä.

Liikunnan arvioidaan vähentävän rintasyövän riskiä vähintään 30 prosenttia ihmisen painoindeksistä riippumatta. Viidesosa rintasyöpäkuolleisuudesta selittyy riittämättömän liikunnan ja liikapainon yhteisvaikutuksella.

Suositeltava liikunta rintasyövän ehkäisyssä:

 • on pitkäkestoista; liikuntaa on suositeltava harrastaa läpi elämän.
 • on erityisen tärkeää murrosiässä kuukautisten alkamisen ja ensimmäisen raskauden välillä. Tämä ajanjakso on rintasyövän kannalta keskeinen herkkyyskausi.
 • toistuu usein. Liikuntaa on suositeltavaa harrastaa joka päivä tai vähintään viitenä päivänä viikossa.
 • on kohtuullisen kuormittavaa (puoli tuntia päivässä, MET 4–5).

Rasittava liikunta laskee kohdun runko-osan syövän riskiä

Aikuisiän lievä lihavuus (BMI > 25) ja erityisesti vyötärölihavuus lisäävät kohdun runko-osan syövän riskiä. Painonnousun ja kohdun runko-osan syövän välinen yhteys on suora: mitä suurempi painonnousu, sitä suurempi syöpäriski.

Rasittava tai erittäin rasittava liikunta vähentää erityisesti lihavilla naisilla kohdun runko-osan syöpää jopa 40 prosenttia. Liikunnan ja kohdun runko-osan syövän välisessä yhteydessä on huomattu annos-vastesuhde: mitä enemmän liikuntaa, sitä vähemmän syöpää.

Liikunta vähentää syöpien esiintymistä miehillä naisia enemmän

Liikunnan on havaittu ehkäisevän keuhkosyöpää 20–60 prosenttia. Keuhkosyöpää esiintyy sitä vähemmän mitä enemmän liikuntaa harrastetaan. Neljä tuntia rasittavaa liikuntaa viikossa suojaa keuhkosyövältä.

Miehillä työhön liittyvä ja vapaa-ajan liikunta vähentää syöpäkuolleisuutta ja syöpien ilmaantuvuutta enemmän kuin naisilla. Miehillä liikunta vähentää syöpien riskiä noin 30 prosenttia riippumatta muista riskitekijöistä.

Liikunta vähentää syöpään sairastuneiden kuolleisuutta

Usein syöpähoidot aiheuttavat sairastuneelle uupumusta, painon laskua ja suolen toiminnan muutoksia.
Liikunnan harrastaminen syöpähoitojen aikana ja niiden jälkeen parantaa:

 • rintasyöpää sairastavien fyysistä hyvinvointia ja jokapäiväisistä toiminnoista selviytymistä
 • sydämen ja verenkiertoelimistön kuntoa
 • lihasvoimaa
 • kehon koostumusta.

Liikunta auttaa parantamaan syöpään sairastuneiden väsymystä, ahdistuneisuutta ja yleistä elämänlaatua. Liikkuminen on turvallista ja hyvin siedettyä syöpähoitojen aikana.

Liikunta vähentää syöpään sairastuneiden kuolleisuutta sekä hoitojen aikana että niiden jälkeen. Liikunta vähentää sairastuneiden kuolleisuutta jopa 30 prosenttia, osittain liikunnan myötä samanaikaisesti parantuneen painonhallinnan kautta.


Lähde
Luoto Riitta: Syöpä. Kirjassa: Fogelholm M, Vuori I, Vasankari T, toim. Terveysliikunta. 2. uud. p. Hki: Duodecim, 2011:149–154.

LK

Lisätietoa

Käypä hoito -suositus: Syöpä ja liikunta

 

 

 

 
Edellinen muokkaus: 03.12.2014