Liikkumisresepti käyttöön

Liikkumisresepti käyttöön

Liikkumisresepti on todettu tehokkaaksi keinoksi lisätä potilaiden liikuntaa. Koulutuksessa perehdytään Liikkumisreseptin käyttöön liikuntaneuvonnan ja yhteistyön välineenä sekä syvennetään tietoa liikunnan terveysvaikutuksista, liikuntasuosituksista ja liikuntaneuvonnasta.

Koulutus soveltuu erityisesti terveydenhuollon työpaikoille, joissa halutaan kehittää liikuntaneuvonnan sisältöä ja yhteistyötä.

Tilauskoulutus voidaan toteuttaa eri tavoin: vuorovaikutuksellisena verkkokoulutuksena (Adobe Connect -verkkokokousympäristö) tai työpajamuotoisena lähikoulutuksena esim. tilaajan omalla toimipaikalla.

Lisätiedot ja tarjouspyynnöt

Koulutuspalvelut
puh. 03 282 9600
koulutus(a)ukkinstituutti.fi

 
 
Edellinen muokkaus: 09.01.2019