Tutkittua tietoa liikkumisesta

Tutkittua tietoa suomalaisten liikkumisesta

Yleistä tietoa

 • Eläkeikäisen väestön terveyskäyttäytyminen ja terveys (EVTK)
  Vuodesta 2015 alkaen kansallisella tasolla terveyttä ja hyvinvointia seurataan Alueellinen terveys- ja hyvinvointitutkimuksella, ATH:lla.

  Syksystä 2017 alkaen ATH-tutkimus jatkuu nimellä FinSote-tutkimus.
  Kansallinen terveys-, hyvinvointi- ja palvelututkimus FinSote

  Katso myös:
  Turun yliopiston hanke: Aktiivisena eläkkeelle: Eläkkeelle siirtyminen, terveys ja hyvinvointi
  Finnish Retirement and Aging study (FIREA)

 • Finriski-tutkimus
  Artikkeli: Borodulin K et. al. Time trends in physical activity form 1982 to 2012 in Finland. Scand J Med Sci Sports 2015, doi: 10.1111/sms.12401
  Liikunta vapaa-ajalla, työssä ja työmatkalla 1972-2012
 • Terveys 2011 -tutkimus
 • Suomen kuntoliikuntaliitto:
  Kansallinen liikuntatutkimus 2009 - 2010: aikuiset (ei enää saatavilla verkosta)

  Kansallinen liikuntatutkimus 2009 - 2010: lapset ja nuoret
  Kansallinen liikuntatutkimus 2009 - 2010: senioriliikunta (ei enää saatavilla verkosta)

Muita palveluita ja raportteja

 
Activity inequality - verkkosivusto: liikuntatietoja (kerätty älypuhelimella) 111 eri maasta, Suomi mukana

Global observatory for Physical activity: country cards, 2015

Istuminen ja terveysliikunta-suositusten toteutuminen v. 2013 ATH-tutkimus

Kuntalaisten liikunta-aktiivisuus Yhteiskuntapolitiikka 4/2014

LIKES: Liikkuvatko suurituloiset enemmän kuin pienituloiset? Syyskuu 2015:
Kari JT, Pehkonen J, Hirvensalo M, Yang X, Hutri-Kähönen N, Raitakari OT, et al. (2015) Income and Physical Activity among Adults: Evidence from Self-Reported and Pedometer-Based Physical Activity Measurements. PLoS ONE 10(8): e0135651. doi:10.1371/journal.pone.0135651.

Sosiodemografiset erot suomalaisten hyötyliikunnassa / Heidi Saarela ym. 2015

Sport and physical activity, 2013, Special Eurobarometer, European Commission

Tilastokeskus 2015: Ajassa kiinni ja irrallaan - yhteisölliset rytmit 2000-luvun Suomessa. Julkaisun useimmat artikkelit pohjautuvat Tilastokeskuksen ajankäyttötutkimuksen tietoihin

Talviurheiluharrastus 2008—09

Lasten ja nuorten liikunta

The Global Matrix 2.0 on Physical Activity for Children and Youth, November 2016

Lasten ja nuorten liikuntatutkimus Suomessa - tutkimuskatsaus 2000–2012. Liikuntatieteellinen Seura, 2014

Lasten ja nuorten liikuntakäyttäytyminen Suomessa: LIITU-tutkimuksen tuloksia. Valtion liikuntaneuvosta, 2015

LIITU 2016

Lasten ja nuorten liikunta, tuloskortti 2016. Likes, 2016

Paajanen M (Valtion Liikuntaneuvosto): Kouluyhteisö liikunnallisuuden turvaajana - pp-esitys
mm. tuoreet tiedot (2016) lasten ja nuorten liikunnan tilasta

Korkeakouluopiskelijoiden terveystutkimus 2012

Lasten ja nuorten liikunta: Suomen tilannekatsaus 2014  ja kansainvälinen vertailu. LIKES, 2014

Korkeakoululiikunnan barometri, 2013

Korkeakoululiikunnan suositukset 2011 - 2018

Media hanskassa: lasten ja nuorten vapaa-aikatutkimus 2016 mediasta ja liikunnasta, Nuoristotutkimusverkosto, 2016

Muutokset korkeakouluopiskelijoiden kunto- ja hyöytyliikunnassa vuosina 2000-2012, Liikunta & tiede 2015

Nuorten terveystapatutkimus

Nuoria liikkeellä! Nuorten vapaa-aikatutkimus 2013

WHO-Koululaistutkimus

 

Lisätietoa

Ajankäyttötutkimukset

ATH: Alueellinen terveys- ja hyvinvointitutkimus
Syksystä 2017 alkaen ATH-tutkimus jatkuu nimellä FinSote-tutkimus.
Kansallinen terveys-, hyvinvointi- ja palvelututkimus FinSote

Henkilöliikennetutkimus

Ikihyvä Päijät-Häme

Tampereen terveys- ja sosiaalikyselyn 2008 -aineisto. Liikuntatutkimusaineistoja


Tilastopalveluita

SotkaNet / Terveyden ja hyvinvoinninlaitos
Väestön hyvinvointi ja elintavat:,mm. Vapaa-ajan liikuntaa harrastamattomien osuus väestöstä, Lihavuuden yleisyys

Findikaattori: yhteiskunnan kehityksen kuva / Tilastokeskus

 
 
Edellinen muokkaus: 08.01.2019