Tutkimus

Fustra-liikuntaohjelman vaikuttavuus

Fustra-liikuntaohjelman vaikuttavuus niskan ja alaselän toistuviin kipuihihin, fyysiseen kuntoon ja elämänlaatuun toimistotyötä tekevillä naisilla ja miehillä

Niskan ja hartiaseudun sekä alaselän kiputilat ovat yleisimpiä työikäisen väestön vaivoja. Vähintään kohtuullisesti kuormittava lihaskuntoharjoittelu on ainoa liikunnallisen kuntoutuksen muoto, jonka vaikuttavuudesta kipuun ja toiminnanhaittoihin on tieteellistä näyttöä toistuvissa tai ja kroonisissa niska- ja selkäkivuissa. Terveydenhuollon resurssit eivät yksinään riitä huolehtimaan tuki- ja liikuntaelimistön kipupotilaiden varhaiskuntoutuksesta. Yksityiset liikuntakeskukset, joiden henkilöstössä on koulutettuja fysioterapeutteja, liikunnanohjaajia ja liikuntaneuvojia ovat toistaiseksi vähän käytetty voimavara näiden potilaiden liikunnallisessa kuntoutuksessa.

Tutkimuksen tavoitteet

Fustra20Niska&Selkä -liikuntaohjelma on Fustra Finland Oy:n kehittämä liikuntatuote, jonka toteutuksesta liikuntakeskusten asiakastyössä vastaavat Fustra-koulutuksen saaneet fysioterapeutit, liikunnanohjaajat ja liikuntaneuvojat. Tutkimuksen päätavoitteena oli selvittää Fustra20Niska&Selkä -liikuntaohjelman vaikuttavuutta toistuvaan niska- ja selkäkipuun, fyysiseen kuntoon ja elämänlaatuun toimistotyötä tekevillä naisilla ja miehillä.


Tutkimusasetelma ja menetelmät

Tutkimus oli 12 kuukautta kestävä satunnaistettu kontrolloitu interventio, joka koostui progressiivisesti etenevästä 3 kk:n mittaisesta ohjatusta Fustra20Niska&Selkä -liikunta-harjoittelusta ja sen jälkeen 9 kk:n aikana toteutetusta omatoimisesta harjoittelusta. Tutkittavat satunnaistettiin alkumittausten jälkeen harjoitus- ja vertailuryhmään erikseen kullakin tutkimuspaikkakunnalla. Ohjatun harjoittelujakson päätyttyä tutkittaville tehtiin 3 kk:n välimittaukset ja loppumittaukset 12 kuukauden kuluttua tutkimuksen alkumittauksista.

Tutkimuksen mukaanottokriteerit olivat: 1) kipujanalla mitattu selkä- tai niskakipua vähintään 2 (asteikko 0-10) viimeksi kuluneiden 30 päivän aikana, 2) kipu episodeja on viimeisen vuoden aikana ollut vähintään kaksi. Tärkeimmät poissulkukriteerit olivat 1) aikaisempi selkä/niskaleikkaus, 2) traumaattinen vamma (whiplash, nikamamurtuma, välilevyn rikkoutuminen), 3) tulehduksellinen selkäsairaus tai nivelreuma tai muu vakava sairaus, joka rajoittaa lihaskuntoharjoitteluun osallistumista, 4) aktiiviliikkuja/kilpaurheilija (lihaskuntoharjoittelua vähintään kolme kertaa viikossa) tai 5) raskaus.

Fustra -harjoitteluryhmään arvotut tutkittavat osallistuivat yhteensä 20 kertaa tunnin mittaiseen, yksilöllisesti ohjattuun ja progressiivisesti etenevään Fustra20Niska&Selkä -liikuntaohjelmaan. Ohjattuja harjoituksia oli kaksi kertaa viikossa, harjoittelujakson kokonaiskesto oli 12 viikkoa. Tämän jälkeen tutkittavat saivat harjoittelussa käytetyt välineet omakseen ja heidän toivottiin jatkavan harjoittelua omatoimisesti. Verrokkiryhmään arvottuja tutkittavia pyydettiin säilyttämään aiempi fyysisen aktiivisuuden tasonsa ja liikuntatottumuksensa koko tutkimuksen ajan. Lisäksi heille tarjottiin mahdollisuutta osallistua Fustra20 Niska & Selkä -ohjelmaan ohjatusti 5 kertaa tutkimuksen päätyttyä.

Tutkimuksen tulosmuuttujat

Tutkimuksen päätulosmuuttujat olivat koettu niska-/selkäkivun voimakkuus ja useus viimeksi kuluneiden 30 päivän aikana (Dionne ym.2008), notkeus (hartianseutu, selän sivutaivutus), lihasvoima ja kestävyys (muunneltu punnerrus, staattinen seinäkyykky) sekä elämänlaatu (SF-36).

 

Tiedote 23.8.2017

Fustra-harjoittelulla toimistotyöntekijöiden niskakivut hallintaan

 

 

+ Lue koko kuvaus

Vastaava tutkija

Jaana Suni
Jaana Suni
tutkimus- ja kehittämispäällikkö
terveystieteiden tohtori
Puh. 050 373 0253
Asiantuntemus
  • terveyden edistämisen dosentti (Tampereen yliopisto)
  • aikuisväestön terveyskunnon ja fyysisen toimintakyvyn mittaaminen ja arviointi
  • terveysliikunnan annostelu terveyskunnon eri osa-alueilla
  • selän terveys
Tutkijaryhmä Jaana H. Suni, Marjo Rinne, Kari Tokola, Ari Mänttäri, Tommi Vasankari
Yhteistyö Fustra Finland Oy
Rahoittajat Fustra Finland International Oy on rahoittanut osan henkilöstön työpanoksesta.
Hanke alkanut 2014
Hanke päättynyt 2017
Julkaisuja
Effectiveness of a standardised exercise programme for recurrent neck and low back pain: a multicentre, ranodmised, two-arm, parallel group trial across 34 fitness clubs in Finland (2017)

 

 
Edellinen muokkaus: 08.01.2019