Tutkimus

Polkuja työelämään (TEMPO) -osatyökykyisen työnhakijan tuki -hanke *

Hankkeen tavoitteena on tukea työkykyä sekä työhön palaamista ja pääsemistä, kun työkyvyssä on terveydellisiä tai sosiaalisia rajoitteita.

Tutustu hankkeeseen Kuntoutussäätiön sivuilla http://hankkeet.kuntoutussaatio.fi/tempo/tutustu-hankkeeseen/

Polkuja työelämään (Tempo) - osatyökykyisen työnhakijan tuki -hanke on sosiaali- ja terveysministeriön ja Euroopan sosiaalirahaston tuella vuosina 2015 - 2018 toteutettu kehittämishanke. Hanke toteutettiin osana sosiaali- ja terveysministeriön Terveenä ja osaavan työssä -kehittämisohjelmaa toimintalinjan 5. (osallisuus ja köyhyyden torjunta) tavoitteiden mukaisesti.

+ Lue koko kuvaus

Tutkijaryhmä UKK-instituutti: Marjo Rinne
Yhteistyö Kuntoutussäätiö, UKK-instituutti, Tampereen yliopiston johtamiskorkeakoulun Tutkimus- ja koulutuskeskus Synergos, Kuntoutumiskeskus Apila Oy sekä Kiipulan kuntoutuskeskus.
Rahoittajat Euroopan sosiaalirahasto ja Sosiaali- ja terveysministeriö
Hanke alkanut 2015
Hanke päättynyt 2018
Julkaisuja
Tules-kurssin tulosten arviointi (2018)
Menomono -toimintamallin tulosten arviointi (2018)
Interventioiden alku- ja loppukyselyt (2018)

 

 
Edellinen muokkaus: 08.01.2019