Tutkimus

Urheile terveenä – vammojen ja sairauksien monitorointi nuorilla urheilijoilla

Monitoring health of young athlete - the prevalence and burden of injuries and illnesses in elite young athletes

Vammojen ja sairauksien esiintyvyys, vammojen vakavuus sekä vaikutukset eri lajien nuorilla urheilijoilla.

Tavoite

Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää vammojen ja sairauksien esiintyvyyttä, vammojen vakavuutta sekä vaikutuksia eri lajien nuorilla urheilijoilla. Lisäksi tutkitaan unen, kokonaisuusaktiivisuuden sekä kuormitustekijöiden yhteyttä vamma- ja sairastumisriskiin. Lisäksi kartoitetaan nuorten urheilijoiden myönteisyyttä ja sitoutumista vammojen ja sairauksien viikoittaiseen monitorointiin. Tutkimus toteutetaan vuosina 2018-2020.

Asetelma

Tutkimus on kahden vuoden mittainen kohorttitutkimus. Tutkimusryhmä koostuu urheiluakatemioissa urheilevista eri lajien nuorista (13-25-v.) urheilijoista. Tutkimuksen ensimmäisessä vaiheessa (syyskuu 2018-elokuu 2019) toteutetaan pilottitutkimus Tampereen ja Jyväskylän Urheiluakatemioiden urheilijoilla. Tutkimuksen toinen rekrytointi käynnistyy syksyllä 2019.

Tutkimuksen tiedonkeruussa käytetään esitietolomaketta, viikoittaista terveyskyselyä, harjoitus- ja kilpailutietojen keräystä sekä liikemittaria. Urheilijoille tapahtuvia vammoja ja sairauksia seurataan prospektiivisesti viikoittaisella kyselyllä. Tulosmuuttujina ovat urheiluvammojen ja sairauksien esiintyvyys, vakavuus ja riskitekijät sekä suhtautuminen ja sitoutuminen terveydentilan viikoittaiseen monitorointiin.

Hyödyntäminen

Tutkimuksella saatujen tietojen perusteella vammojen ja sairauksien ennaltaehkäisyn keinot voidaan suunnitella aiempaa paremmin. Huipulle tähtäävän urheilijan vammojen ja sairauksien seurannalla yksilön ongelmiin voidaan puuttua varhaisessa vaiheessa ja näin minimoida ongelman aiheuttama haitta. Vammojen ennaltaehkäisy lisää terveitä harjoituspäiviä, pienentää vammojen seurauksena syntyvien pitkäaikaishaittojen (kuten nivelrikon) riskiä sekä vähentää yhteiskunnalle vammoista aiheutuvia suoria ja epäsuoria kustannuksia.

+ Lue koko kuvaus

Vastaava tutkija

Mari Leppänen
Mari Leppänen
tutkimus- ja kehittämispäällikkö
terveystieteiden tohtori (TtT), Research and development manager, PhD
Puh. 046 922 2155
Tutkijaryhmä Mari Leppänen (vastaava tutkija), Tommi Vasankari, Ben Waller (JY/KIHU), Piia Kaikkonen, Maarit Valtonen (OK/KIHU), Henri Tuomilehto (Oivauni Uniklinikka), Carolyn Emery (SIPRC), Ben Clarsen (OSTRC), Kati Pasanen (SIPRC), Pekka Kannus, Jari Parkkari
Yhteistyö Jyväskylän yliopisto (JY), Kilpa- ja huippu-urheilun tutkimuskeskus (KIHU), Olympiakomitea (OK), Sports Injury Prevention Research Center (SIPRC) at the University of Calgary, Oslo Sports Trauma Research Center (OSTRC), Tampereen Urheiluakatemia, Jyväskylän Urheiluakatemia
Rahoittajat Pirkanmaan sairaanhoitopiiri (VTR)
Eettinen toimikunta Pirkanmaan sairaanhoitopiirin (PSHP) eettinen toimikunta 4.9.2018 (ETL-koodi R18112)
Rekisteriseloste

Tietosuojailmoitus

Hanke alkanut 2018

 

 
Edellinen muokkaus: 08.01.2019