Tutkimus

Veikkausliigan terveystutkimus ‒ vammojen ja sairauksien esiintyvyys miesten jalkapallossa

Finnish Football Injury Study ‒ epidemiology of injuries and illnesses in Finnish elite football

Miesten pääsarjatasolla pelaavien jalkapalloilijoiden terveydentila, vammojen ja sairauksien esiintyvyys, vammojen riskitekijät sekä vaikutukset harjoitteluun ja pelaamiseen.

Tausta

Tutkimustieto suomalaisten jalkapalloilijoiden vammoista on lapsia lukuun ottamatta vähäistä. Aikaisempi koko kauden kattava vammojen rekisteröinti miesten pääsarjatasolla (Veikkausliiga) tehtiin vuonna 1993. Sekä jalkapallo lajina että vammojen ehkäisy ja hoito ovat kehittyneet kuluneen 26 vuoden aikana huomattavasti.

Tavoite

Tutkimuksessa selvitetään miesten pääsarjatasolla pelaavien jalkapalloilijoiden terveydentilaa, vammojen ja sairauksien esiintyvyyttä, vammojen riskitekijöitä sekä vaikutuksia harjoitteluun ja pelaamiseen. Tutkimushankkeen tavoitteena on edistää jalkapalloilijoiden terveyttä ja lisätä terveitä harjoituspäiviä.

Asetelma

Tutkimus on yhden kauden kestävä, prospektiivinen seurantatutkimus. Kaudella 2019 Veikkausliigassa on 12 miesten joukkuetta ja noin 433 pelaajaa. Pelaajat ovat iältään noin 15-40-vuotiaita.

Tutkimuksen tiedonkeruussa käytetään esitietolomaketta, viikoittaista terveyskyselyä sekä harjoitus- ja kilpailutietojen keräystä. Urheilijoille tapahtuvia vammoja ja sairauksia seurataan prospektiivisesti viikoittaisella kyselyllä. Päälopputulosmuuttujat ovat jalkapalloon liittyvät äkilliset ja rasitusvammat. Sekundaarimuuttujana on muut terveysongelmat (sairaudet).

Hyödyntäminen

Tutkimuksella saatujen tietojen perusteella vammojen ja sairauksien ennaltaehkäisyn keinot voidaan suunnitella aiempaa paremmin. Vammojen ja sairauksien viikoittaisella rekisteröinnillä pyritään tunnistamaan urheilua häiritsevät terveysongelmat varhaisessa vaiheessa ja ennaltaehkäisemään ongelmien syntymistä.

Vammojen ennaltaehkäisy lisää terveitä harjoituspäiviä, pienentää vammojen seurauksena syntyvien pitkäaikaishaittojen (kuten nivelrikon) riskiä sekä vähentää yhteiskunnalle vammoista aiheutuvia suoria ja epäsuoria kustannuksia.

+ Lue koko kuvaus

Vastaava tutkija

Mari Leppänen
Mari Leppänen
tutkimus- ja kehittämispäällikkö
terveystieteiden tohtori (TtT), Research and development manager, PhD
Puh. 046 922 2155
Tutkijaryhmä Mari Leppänen (vastaava tutkija), Tuomas Brinck (Helsingin yliopisto, Helsingin yliopistollinen sairaala, Suomen Palloliitto, HJK), Jari Parkkari, Pekka Kannus, Timo Hänninen, Einari Kurittu (Bathin yliopisto, Suomen Palloliitto), Klaus Köhler (Helsingin Urheilulääkäriasema), Olli J. Heinonen (Paavo Nurmi -keskus, Turun yliopisto), Tommi Vasankari (tutkimuksen johtaja)
Yhteistyö Suomen Palloliitto, Veikkausliiga, Jalkapallon Pelaajayhdistys, OP Vakuutus
Eettinen toimikunta Pirkanmaan sairaanhoitopiirin (PSHP) eettinen toimikunta 9.11.2018 (ETL-koodi R18187)
Rekisteriseloste

Tietosuojailmoitus

Hanke alkanut 2019

 

 
Edellinen muokkaus: 08.01.2019