Tutkimus

Ikäihmisten liikunta ja liikkuminen, vaihe 1

Yli 70-vuotiaiden suomalaisten suorituskyvyn ja liikkumiskyvyn sekä liikkumisen, paikallaanolon ja unen mittaaminen.

Tausta

UKK-instituutti on vuodesta 2016 lähtien toteuttanut laajoja väestötutkimuksia eri ikäisillä suomalaisilla (lapset, nuoret, työikäiset). Tutkimuksissa on mitattu liikkumista, paikallaanoloa ja unta liikemittareilla ja fyysistä kuntoa luotettavilla kuntotesteillä. Opetus- ja kulttuuriministeriö on tukenut näitä tutkimushankkeita osana tiedolla johtamisen strategiaansa. Edellä kuvattua tiedonkeruuta jatketaan nyt ensimmäistä kertaa iäkkäiden, yli 70-vuotiaiden ikäryhmissä.

Tarkoitus

Ikäihmisten liikunta ja liikkuminen -tutkimus sisältää kaksi vaihetta: 1) satunnaisotantaan perustuvan väestötutkimuksen sekä 2) kotona kotipalvelun tukemana sekä hoiva- ja palveluasumisessa asuvien ikäihmisten tutkimuksen.

Ensimmäisen vaiheen eli väestötutkimuksen päätavoitteena on mitata yli 70-vuotiaiden suomalaisten liikkumis- ja suorituskykyä sekä liikkumista, paikallaanoloa (makaaminen, istuminen, seisominen) ja unta. Lisäksi tutkimuksessa kerätään tietoa osallistujien terveydestä, toimintakyvystä, hyvinvoinnista, elämänlaadusta, kaatumisista sekä liikkumista selittävistä ja ohjaavista tekijöistä.

Tutkimuksen ensimmäiseen vaiheeseen poimitaan väestörekisteristä 6000, 70 vuotta täyttäneen henkilön satunnaisotos.

Tutkimuksen kulku

Tutkimuksen ensimmäinen vaihe muodostuu kahdesta osasta: sähköisestä tai paperisesta kyselystä sekä tutkimuskäynnistä.

Tutkimuskäynnin aikana osallistujilta mitataan pituus, paino, vyötärön ympärys sekä verenpaine. Liikkumis- ja suorituskykyä testataan nopeilla ja helpoilla testeillä (tasapaino, tuolista ylösnousu, kävelynopeus, puristusvoima ja 6 minuutin kävelytesti). Osallistujat saavat tutkimuskäynnillä käyttöönsä myös liikemittarin, joka mittaa heidän liikkumistaan, paikallaanoloaan ja untaan tutkimuskäyntiä seuraavan viikon ajan. Osallistujille postitetaan kirjallinen palaute sekä liikkumis- ja suorituskykytesteistä että liikemittarimittauksesta.

Ikäihmisten liikunta ja liikkuminen -väestötutkimus on tarkoitus toistaa neljän vuoden välein uudessa väestöotoksessa. Liikemittarilla kerättyä tietoa suomalaisten liikkumisesta ja paikallaanolosta tarvitaan, koska kyselemällä tai haastattelemalla kerätty tieto ei nykyisen tutkimustiedon perusteella kuvaa luotettavasti lyhyitä liikuntapyrähdyksiä, kevyttä liikkumista, paikallaanolon muotoja (makaaminen, istuminen, seisominen) ja niiden muutoksia. Liikemittareilla saatavan tiedon avulla pystytään selvittämään myös liikkumisen ja paikallaanolon yhteyksiä keskeisiin kansansairauksiin aiempaa tarkemmin ja monipuolisemmin. Liikkumisen ja paikallaanolon mittaamiseen on viime vuosina liitetty myös uni. Riittävä uni on tärkeää levon ja palautumisen kannalta, riittävä liikkuminen puolestaan parantaa unenlaatua.

+ Lue koko kuvaus

Vastaava tutkija

Tommi Vasankari
Tommi Vasankari
johtaja
lääketieteen tohtori, Director, Professor, MD, PhD
Puh. 040 505 9157
Asiantuntemus
  • liikuntafysiologian dosentti (Turun yliopisto)
  • WHO HEPA Europe hallituksen vara puheenjohtaja
Tutkijaryhmä Tommi Vasankari, Saija Karinkanta, Pauliina Husu, Harri Sievänen, Jaana Suni, Ari Mänttäri, Kari Tokola, Henri Vähä-Ypyä
Eettinen toimikunta Tampereen yliopistollisen sairaalan erityisvastuualueen alueellinen eettinen toimikunta on arvioinut tutkimuksen ensimmäisen vaiheen tutkimussuunnitelman ja antanut siitä puoltavan lausunnon (ETL-koodi R19073).
Rekisteriseloste

Tietosuojaseloste

Hanke alkanut 2019

 

 
Edellinen muokkaus: 08.01.2019