Tutkimus

Jalkapalloilijoiden terveystutkimus ‒ vammojen ja sairauksien esiintyvyys naisten jalkapallossa

Finnish Female Football Injury Study ‒ epidemiology of injuries and illnesses in Finnish elite female football players

Suomessa pelaavien eliittitason naisjalkapalloilijoiden vammojen ja sairauksien esiintyvyys, vammojen vakavuus ja riskitekijät.

Tausta

Jalkapallo on harrastajamäärältään mitattuna Suomen suosituin urheilulaji. Lajia harrastetaan laajasti kaikissa ikäryhmissä ja sekä miesten että naisten keskuudessa. Kaudella 2019 toteutimme epidemiologisen tutkimuksen jalkapallon pääsarjatasolla pelaavien miesten vammoista. Naisjalkapalloilijoiden vammoja ei Suomessa ole aikaisemmin tutkittu. Vammojen ja sairauksien kattava rekisteröinti on tarpeen pelaajien terveydentilan ja vammariskin kartoittamiseksi sekä urheilijoiden terveyden edistämiseksi.

Tavoite

Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää vammojen ja sairauksien esiintyvyyttä, vammojen vakavuutta ja riskitekijöitä Suomessa pelaavilla eliittitason naisjalkapalloilijoilla.

Asetelma

Tutkimus on kolmen kauden mittainen (2020‒2022) prospektiivinen seurantatutkimus Kansallisen Liigan ja Ykkösen (seuranta alkaa kaudella 2021) pelaajilla.

Tutkimuksen tiedonkeruussa käytetään mobiilisovellusta, jolla kerätään viikoittain tiedot vammoista ja sairauksista sekä harjoittelusta ja peleistä. Päälopputulosmuuttujat ovat jalkapalloon liittyvät äkilliset- ja rasitusvammat. Sekundaarimuuttujana on muut terveysongelmat (sairaudet).

Hyödyntäminen

Tutkimuksella saatujen tietojen perusteella vammojen ja sairauksien ennaltaehkäisyn keinot voidaan suunnitella aiempaa paremmin. Vammojen ja sairauksien viikoittaisella rekisteröinnillä pyritään tunnistamaan urheilua häiritsevät terveysongelmat varhaisessa vaiheessa ja ennaltaehkäisemään ongelmien syntymistä.

Vammojen ennaltaehkäisy lisää terveitä harjoituspäiviä, pienentää vammojen seurauksena syntyvien pitkäaikaishaittojen (kuten nivelrikon) riskiä sekä vähentää yhteiskunnalle vammoista aiheutuvia suoria ja epäsuoria kustannuksia.

+ Lue koko kuvaus

Vastaava tutkija

Mari Leppänen
Mari Leppänen
tutkimus- ja kehittämispäällikkö
terveystieteiden tohtori (TtT), Research and development manager, PhD
Puh. 046 922 2155
Tutkijaryhmä Mari Leppänen (vastaava tutkija), Tuomas Brinck (Helsingin yliopisto, Helsingin yliopistollinen sairaala, Suomen Palloliitto, HJK), Jari Parkkari, Olli J. Heinonen (Paavo Nurmi -keskus, Turun yliopisto), Pekka Kannus, Einari Kurittu (Bathin yliopisto, Suomen Palloliitto), Tommi Vasankari (tutkimuksen johtaja)
Yhteistyö Kilpa- ja huippu-urheilun tutkimuskeskus (KIHU)
Eettinen toimikunta Pirkanmaan sairaanhoitopiirin eettinen toimikunta 4.2.2020 (ETL-koodi R19135)
Rekisteriseloste

Tietosuojailmoitus

Hanke alkanut 2020

 

 
Edellinen muokkaus: 08.01.2019