Tutkimus

D-vitamiini ja liikunta iäkkäiden naisten kaatumisten ehkäisyssä (DEX)

Vitamin D and Exercise in Falls Prevention (DEX)

Satunnaistettu kontrolloitu kokeellinen harjoitustutkimus, jossa selvitetttiin voidaanko liikunnan ja D-vitamiinilisän avulla parantaa iäkkäiden hermolihasjärjestelmän toimintaa (lihasvoimaa ja tasapainoa) ja vähentää kaatumisia ja kaatumisvammoja.

Tausta

Sekä ikääntyminen että vähäinen fyysinen aktiivisuus ovat huonon terveydentilan vaaratekijöitä, ja ne ovat yhteydessä heikentyneeseen tasapainoon lisäten kaatumisvaaraa. Myös monet vanhukset, jotka eivät ole kaatuneet, pelkäävät kaatumista, mikä puolestaan voi johtaa liikunnan vähenemiseen ja edelleen suurempaan vaaraan kaatua. Vaikka tiedossa oleva tutkimusnäyttö viittaa siihen, että niin liikunta kuin D-vitamiini voivat ehkäistä iäkkäiden kaatumisia ja kaatumisvammoja, ja jo kaatumispelon vähentäminen voi parantaa elämänlaatua, löydökset eivät ole yksiselitteisiä. Liikuntaa ja D-vitamiinia tai niiden yhteisvaikutusta ei ole koskaan tutkittu kliinisessä interventioasetelmassa. Toistaiseksi ei myöskään ole konsensusta siitä, millainen liikuntaohjelman ja D-vitamiinin saannin tulisi olla, jotta kaatumisia voidaan vähentää, saati että terveydenhuollossa tai vanhusten palveluissa kiinnitettäisiin riittävästi huomiota näihin tekijöihin.

Tavoite

Tutkimuksessa selvitettiin, voidaanko liikunnalla ja D-vitamiinilisäyksellä yhdessä parantaa hermolihasjärjestelmän toimintaa ja vähentää kaatumisia sekä kaatumisvammoja. Tavoitteena oli selvittää, voidaanko liikunnan ja D-vitamiinilisän avulla parantaa liikkumis- ja toimintakykyä ja luuston kuntoa ja siten ehkäistä kaatumisia ja kaatumisvammoja itsenäisesti kotona asuvien 70—79-vuotiaiden naisten parissa. Tutkimuksen ensisijaiset päätemuuttujat olivat kaatumisten ja kaatumisen aiheuttamien vammojen määrä, mukaan lukien luunmurtumat. Lisäksi mitattiin muutoksia hermolihas-järjestelmän (kehon tasapaino, lihasvoima) suoritus- ja toimintakyvyssä, luumassan ja -lujuuden muutosta sekä väheneekö kaatumispelko ja paraneeko elämänlaatu. Myös sydän- ja verisuonitautien vaaratekijöissä tapahtuvia muutoksia mitattiin.

Tutkimuksen rahoitukseen Suomen Akatemian lisäksi osallistuivat opetus- ja kulttuuriministeriö ja Pirkanmaan sairaanhoitopiiri (EVO-rahat).

Aineisto ja menetelmät

Tässä 2-vuotisessa satunnaistetussa kontrolloidussa kokeessa 400 kotona asuvaa 70—79-vuotiasta naista satunnaistettiin yhteen neljästä ryhmästä: 1) liikunta + D-vitamiini (20 μg/vrk), 2) liikunta + plasebo, 3) ei liikuntaa + D-vitamiini (20 μg/d), 4) ei liikuntaa + plasebo. Liikuntaryhmäläiset harjoittelivat ohjatusti kaksi kertaa viikossa ensimmäisen vuoden ajan ja kerran viikossa toisen vuoden, yhteensä siis 2 vuotta. Ohjatun harjoittelun lisäksi he harjoittelivat päivittäin kotona. Tutkimuksen alussa ja seurantamittauksissa tutkittavilta selvitettiin yleinen terveydentila ja elintavat, arvioitiin kaatumispelkoa ja elämänlaatua sekä mitattiin luuntiheys, toimintakyky ja D-vitamiinin aineenvaihdunta soveltuvin menetelmin. Kaatumisten ja kaatumisvammojen rekisteröimiseksi kaikki tutkittavat pitivät kaatumispäiväkirjaa, joka palautettiin kuukausittain UKK-instituuttiin. Tutkittavien rekrytointi ja alkumittaukset käynnistettiin syksyllä 2009 ja varsinainen harjoittelu aloitettiin helmi-maaliskuussa 2010. Kaksivuotinen interventio alkoi kahdessa osassa, vuonna 2010 ja 2011, molempina vuosina aloitti 200 uutta tutkittavaa. Loppumittaukset tehtiin vuosina 2012 ja 2013.


Hyödyntäminen

Tutkimus tuottaa tietoa siitä, miten ylläpitää ja parantaa fyysistä toimintakykyä ja ehkäistä kaatumisia ja kaatumisvammoja sekä vähentää kaatumispelkoa ja parantaa elämänlaatua ikäihmisillä. 

 

Tiedotteet

Liikunta vähentää vakavia kaatumisvammoja 24.3.2015

Monipuolinen liikunta vähentää iäkkäiden naisten kaatumisvammoja 19.10.2015
Kaatumatta paras, mutta liikunta vähentää vammoja 23.3.2017

Teksti tarkistettu 2/2018

+ Lue koko kuvaus

Vastaava tutkija

Henkilöä ei löydy

Tutkijaryhmä Kirsti Uusi-Rasi, Pekka Kannus (vastaava lääkäri), Saija Karinkanta, Harri Sievänen, Radhika Patil ja Christel Lamberg-Allardt (HY)
Yhteistyö Helsingin yliopisto (HY), Oy Verman Ab
Rahoittajat Suomen Akatemia, opetus- ja kulttuuriministeriö, Pirkanmaan sairaanhoitopiiri
Eettinen toimikunta Pirkanmaan sairaanhoitopiirin (PSHP) eettinen toimikunta 19.5.2009, lisäselvitys 4.6.2009 (ETL-koodi R09090)
Rekisteriseloste DEX-rekisteri 15.4.2009
Hanke alkanut 2009
Hanke päättynyt 2017
KV-rekisterin tunnus NCT00986466
Julkaisuja
Serum 25-hydroxyvitamin D levels and incident falls in older women (scientific article) (2019)
Does high serum 25-hydroxyvitamin D prevent falls in older women after all? (2017)
A 2-year follow-up after a 2-year RCT with vitamin D and exercise: (2017)
Vitamin D, exercise, and health (2016)
Effects of vitamin D and exercise on the wellbeing of older community-dwelling women: a randomized controlled trial (2016)
Liikuntaharjoittelun vaikutus iäkkäiden kaatumisvammoihin (2016)
Response to Aycicek and colleagues (2016)
Cost-effectiveness of vitamin d and exercise in preventing injurious falls among older women (2016)
Long-Term Effects of Vitamin D and Multimodal Exercise on Prevention of Injurious Falls in Older Women (2016)
D-vitamiini ja ohjattu liikuntaharjoittelu kaatumisten ehkäisyssä iäkkäillä naisilla (2015)
D-vitamiini ja liikunta iäkkäiden naisten kaatumisten ehkäisyssä (2015)
Exercise in older women (2015)
Study design for vitamin D randomized clinical trials - Reply (2015)
Cost-effectiveness of vitamin D supplementation and exercise in preventing injurious falls among older home-dwelling women (2016)
Effects of a multimodal exercise program on physical function, falls, and injuries in older women (2015)
Effects of vitamin D and exercise on bone health and physical functioning in elderly women (2015)
Liikunta vähentää kaatumisvammoja (2015)
Exercise and vitamin D in fall prevention among older women: a randomized trial (2015)
Effects of vitamin D and multimodal exercise on prevention of injurious falls in older women (2014)
Vähemmän kaatumisia - vähemmän vammoja: liikunta ja D-vitamiini avaiasemassa (2014)
Exercise and vitamin D in falls prevention among older women (2014)
Concern about falling in older women with a history of falls (2013)
Feasibility and effects of a 2-year supervised exercise program on functional performance and quality of life among older home-dwelling women (2013)
Concern about falling in older women with a history of falls: associations with health, functional ability, physical activity and quality of life. (2014)
Improved femoral neck BMD in older Finnish women between 2002 and 2010 (2013)
Cross-sectional studies and methodology: reply to comment by Erkoyun (2013)
Sarcopenia and osteopenia among 70-80-year-old home-dwelling Finnish women (2013)
Sarcopenia prevalence: reply to comment by Perez-Zepeda et al. (2013)
Improvement in femoral neck BMD in older women between 2008 and 2010 (2012)
Sarcopenia and osteopenia among 70-80 year old Finnish women (2012)
Study protocol for prevention of falls (2012)
Prevalence of sarcopenia and osteopenia among 70-80-year old Finnish women (2011)

 

 
Edellinen muokkaus: 08.01.2019