Tutkimus

Tamperelaisten liikunta, kunto ja terveys, 11-vuotisseurantatutkimus

11- year follow-up study on physical activity, fitness and health

Tamperelaisten aikuisväestön liikunnan, kunnon ja terveyden välisiä yhteyksiä sekä ikääntymisen vaikutuksia terveyskunnon osatekijöihin selvittävä seurantatutkimus.


Tausta

Hanke on osa kansainvälistä tutkimusta suomalaisen ja saksalaisen kaupunkiväestön liikunnasta ja terveydestä. Seurantatutkimus on jatkoa vuosina 1992 ja 1995 tehdyille tutkimuksille, joiden tuloksena kehitettiin UKK-instituutissa tieteellisesti pätevä testistö keski-ikäisen väestön terveyskunnon arviointiin. Hankkeen alkuperäisiin suunnitelmiin kuului seurannan toteuttaminen.

 

Tavoitteet

Koko tutkimushankkeen tavoitteena on ollut selvittää liikunnan, kunnon ja terveyden välisiä yhteyksiä. 11-vuotisen seurantatutkimuksen päätavoitteena oli tutkia fyysisen aktiivisuuden ja ikääntymisen vaikutuksia terveyskunnon eri osatekijöihin vanhenevassa tamperelaisessa aikuisväestössä ja selvittää, ennustavatko 11 vuotta aikaisemmin mitatut fyysinen aktiivisuus ja terveyskunto niiden muutoksia seuranta-aikana. Lisäksi verrattiin pitkän aikavälin terveyskuntomuutoksia suomalaisessa ja saksalaisessa väestössä. Seurantatutkimus aloitettiin vuoden 2003 syksyllä.

 

Aineisto

Tutkimukseen oli kutsuttu tamperelaiset, jotka osallistuivat vuonna 1992—93 toteutettuun tutkimukseen ja osallistuivat kolme vuotta myöhemmin toteutettuun seurantatutkimukseen tai vastasivat sen katokyselyyn. Kutsuttujen lukumäärä oli hiukan alle 500. Tutkimusmenetelminä olivat kysely ja kuntomittaukset.

 

Kehittämishankkeet

Tutkimus tuottaa uutta tietoa tuki- ja liikuntaelimistön toimintakyvyn muutoksista keski-ikäisillä ja sitä voidaan hyödyntää monenlaisissa ikääntyvien fyysisen toimintakyvyn ylläpitämiseen tähtäävissä hankkeissa. Tulokset testien ennustevaliditeetista antavat tietoa niiden kelpoisuudesta esim. erilaisten riskiryhmien kartoituksessa. Tulokset luovat myös pohjaa UKK-terveyskuntotestien tulosten yksilölliseen tulkintaan käytännön testaustoiminnassa.

+ Lue koko kuvaus

Vastaava tutkija

Jaana Suni
Jaana Suni
tutkimus- ja kehittämispäällikkö
terveystieteiden tohtori
Puh. 050 373 0253
Asiantuntemus
  • terveyden edistämisen dosentti (Tampereen yliopisto)
  • aikuisväestön terveyskunnon ja fyysisen toimintakyvyn mittaaminen ja arviointi
  • terveysliikunnan annostelu terveyskunnon eri osa-alueilla
  • selän terveys
Tutkijaryhmä Jaana Suni, Pekka Oja, Katriina Kukkonen-Harjula (vastaava lääkäri), Sanna Roine
Rahoittajat Opetusministeriö
Eettinen toimikunta PSHP:n eettinen toimikunta 26.8.2003 (ETL-koodi R03134)
Rekisteriseloste FINGER, laadittu 8.8.2003
Hanke alkanut 2003
Hanke päättynyt 2017
Julkaisuja
Fyysisen kunnon yhteydet lieviin masennusoireisiin työikäisessä väestössä (2012)
Predictive validity of health-related fitness tests for low back related functioning (2010)
Fyysisen kunnon yhteys niskakivun ja niskan toiminnanrajoitusten ilmaantumiseen (2010)

 

 
Edellinen muokkaus: 08.01.2019