Tutkimus

Varusmiesten selkävaivojen ja tapaturmien ehkäisy

Injury Prevention Among Conscripts

UKK-instituutin ja Puolustusvoimien yhteistyönä toteutettu interventiotutkimus varusmiespalveluksen alkuvaiheen intensiivisen lihaskuntoharjoittelun ja neuvonnan yhteydestä selkävaivojen ja tapaturmien esiintyvyyteen varusmiespalveluksen aikana.

Tausta

Keskimäärin 600—700 nuorta miestä keskeyttää varusmiespalveluksen vuosittain tuki- ja liikuntaelimistön vammojen takia. Lisäksi selkävaivat ja erilaiset TULE-vammat ovat infektioiden ohella yleisin syy palveluksesta poissaoloihin.

Tavoite

Vuosina 2006—2008 Pääesikunta, Sotilaslääketieteen keskus, Porin Prikaati ja UKK-instituutti toteuttivat yhdessä tutkimuksen, jonka tarkoitus oli selvittää, vähentääkö varusmiespalveluksen alkuvaiheen intensiivinen lihaskuntoharjoittelu ja kuusi kuukautta kestävä varusmiestehtäviin sidottu neuvontaprosessi selkävaivojen ja tapaturmien esiintyvyyttä varusmiespalveluksen aikana. Tutkimuksen rahoittivat MATINE sekä opetus- ja kulttuuriministeriö.

Aineisto

Tutkimus tehtiin Porin Prikaatissa, Säkylässä kahdessa osassa. Vuosina 2006—2007 kerättiin epidemiologinen vertailuaineisto ja sen jälkeen 2007—2008 toteutettiin harjoittelututkimus varusmiesten selkävaivojen ja tapaturmien ehkäisemiseksi.

Tutkimuksen harjoitteluvaiheessa eli interventiossa ohjattu lihaskuntoharjoittelu toimi keinona opettaa kehon ja erityisesti alaselän neutraaliasennon hallintaa. Neuvontaprosessin tehtävä oli antaa tietoa selkävammojen ja tapaturmien ehkäisystä sekä opettaa varusmiehet soveltamaan hankittuja tietoja ja liikehallintataitoja kaikissa varusmiespalveluksen tehtävissä ja myös vapaa-ajalla. Tietojen ja taitojen soveltaminen arkielämään edellytti, että varusmiehet tunnistivat mahdolliset ongelma- ja vaaratilanteet ja haluavat tietoisesti muuttaa käyttäytymistään.

Porin Prikaatissa tehdyn tutkimuksen lihaskuntoharjoitusohjelma ja neuvontaprosessi pohjautuivat UKK-instituutin yhdessä VR-Yhtymän kanssa tekemään vuoden mittaiseen selän varhaiskuntoutustutkimukseen. Tutkimuksen tulokset julkistettiin kesällä 2006 kansainvälisessä arvovaltaisessa Spine-lehdessä.

Interventio toteutettiin 12 kuukauden mittaisena satunnaistettuna ja kontrolloituna tutkimuksena. Tutkimusjoukon muodostivat ne II/2007 saapumiserän varusmiehet, jotka kuuluivat pioneeri-, viesti-, panssarintorjunta- ja kranaatinheitinkomppanioihin ja antoivat suostumuksensa osallistumisesta.

Kehittämishankkeet

Havaittujen myönteisten löydösten pohjalta Liikuntavammojen valtakunnallisessa ehkäisyohjelmassa (LiVE) ja Puolustusvoimissa on toteutettu  selkävaivojen ja tapaturmien ehkäisyn toimintamalli. Sen avulla on mahdollista parantaa varusmiesten koulutuskelpoisuutta ja vähentää palveluksen keskeyttäneiden määrää sekä parantaa tulevien reserviläisten kenttäkelpoisuutta.

Opetus- ja kulttuuriministeriö on rahoittanut tutkimustulosten toimeenpanoa.

 

Teksti tarkistettu 6/2018

+ Lue koko kuvaus

Vastaava tutkija

Jari Parkkari
Jari Parkkari
ylilääkäri
lääketieteen tohtori, Chief Physician, D.Med.Sc.
Puh. 050 592 3848
Asiantuntemus
  • kansanterveystieteen dosentti (Tampereen yliopisto)
  • liikuntalääketiede
  • liikuntaturvallisuus
  • doping
Tutkijaryhmä Jari Parkkari, Jaana Suni, Henri Taanila, Ville Mattila, Olli Ohrankämmen, Petteri Vuorinen ja Harri Pihlajamäki (Puolustusvoimat)
Yhteistyö Puolustusvoimat
Rahoittajat Opetus- ja kulttuuriministeriö, Maanpuolustuksen tieteellinen neuvottelukunta
Eettinen toimikunta Pirkanmaan sairaanhoitopiirin (PSHP) eettinen toimikunta 2.5.2007 (ETL-koodi R07076)
Rekisteriseloste VASTE2-rekisteriseloste 16.4.2007
Hanke alkanut 2007
Hanke päättynyt 2015
KV-rekisterin tunnus NCT00595816
Julkaisuja
Selkävammojen ja tapaturmien ehkäisy armeijassa (2015)
Risk factors of actue and overuse musculoskeletal injuries among young conscripts (2015)
Musculoskeletal disorders in male Finnish conscripts (2013)
Musculoskeletal disorders in male Finnish conscripts (2013)
Predictors of low back pain inphysically active conscripts with special emphasis on muscular fitness (2012)
Neuromuscular exercise and counseling decrease absenteeism due to low back pain in young conscripts (2013)
Predictors of low back pain in physically active conscripts with special emphasis on muscular fitness (2012)
Lihaskuntoharjoittelu ja neuvonta vähentävät selkäkivusta johtuvaa palveluksesta poissaoloa varusmiespalveluksen aikana (2011)
Low physical fitness is a strong predictor of health problems among young men (2011)
Huono kunto ennustaa tuki- ja liikuntaelinvaivoja varusmiespalveluksessa (2011)
Neuromuscular training with injury prevention counselling to decrease the risk of acute musculoskeletal injury in young men during military service (2011)
Varusmiesten vammojen ehkäisy (2011)
A neuromuscular training and educational counselling programme to decrease the risk of lower limb injury in young men during military service (2011)
Aetiology and risk factors of musculoskeletal disorders in physically active conscripts: a follow-up study in the Finnish Defence Forces. (2010)
Musculoskeletal disorders in physically active conscripts: a one-year follow-up study in the Finnish Defence Forces (2009)

 

 
Edellinen muokkaus: 08.01.2019